Kolokvij Kemija pri doc. dr. Vesni Bukovac


Kolokvij Kemija bo v petek, 17. 6. 2022 ob 10h v predavalnici 3.