Kolokvij pri asist. dr. Damijanu Kelcu

Kolokvij iz predmetov mehanizacija na ekoloških obratih, tehnologije rastlinjakov, obnovljiva energija, osnove namakanja, mehanizacija v polj. in vrt. in okrasnih rastlinah, kmetijska tehnika, kmetijska tehnika MARP in tehnika za poljedelstvo bo v četrtek 23.6.2022 ob 9.00 uri!

Razen za kolokvij obnovljiva energija je obvezna predhodna prijava na e-mail (damijan.kelc@gmail.com) vsaj en dan pred kolokvijem (napišite kateri predmet želite opravljati)! Dobimo se pred predavalnico Milana Erjavca!

Asistent, Damijan Kelc