Sprememba ure izpita pri red. prof. dr. Martini Bavec

Obveščamo vas, da je spremenjena ura izpitnega roka z dne 16. 6. 2022, in sicer na 8.30.