Kolokvij pri predmetih Pedologija in Tla in Okolje

Kolokvij pri predmetih Pedologija in Tla in Okolje bo 20.6. 2022 ob 11h v pred. M.E.

Na kolokvij se nujno prijavite do 16.6. 22 in poleg imena navedite vašo smer študija na naslednji el. naslov: urska.lisec@um.si

LP, M. Muršec