Zagovori zaključnih del – redni termin 27. maj 2022

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Agrikultura in okolje

– 27. 5. 2022 ob 10.00 – Marša Schlauer v predavalnici 5.

Magistrski študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi

– 27. 5. 2022 ob 9.15 – Nika Pečnik, na daljavo z uporabo orodja MS Teams

Magistrski študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika

– 27. 5. 2022 ob 11.00 – Rok Brajnik v predavalnici 3

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru so zagovori zaključnih del javni.