Informativni dan za podiplomski študij

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v študijskem letu 2022/2023 razpisuje vpisna mesta za vpis v študijske programe 2. in 3. stopnje :

  • Agrarna ekonomika (program 2. in 3. stopnje)
  • Kmetijstvo (program 2. in 3. stopnje)
  • Varnost hrane v prehrambeni verigi (program 2. stopnje).

Vse, ki vas zanimajo podrobnejše informacije o študiju, vabimo na informativni dan v  torek, 24. maja 2022  ob 15.00 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, v predavalnici Milana Erjavca.

Za podrobnejše informacije vam bodo na voljo predstojniki posameznih študijskih programov :

Dodatne informacije lahko dobite na referatu za študijske zadeve, tel. 02 320 90 19, vsak dan med 9. in 12. uro.

Vljudno vabljeni!

                                                                                                              Prodekan za raziskovalno dejavnost :

                                                                                                                      Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc