ZAGOVOR DOKTORATA ŠTUDENTA IZ ZDA

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru že vse od akademskega leta 2000/2001 izvaja doktorski študijski program Agrarna ekonomika. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja je nosilec tega programa in njeni člani so v veliki večini primerov mentorji oz. somentorji doktorskim študentom. Posebnega pomena je dejstvo, da je doktorski študijski program Agrarna ekonomika (tako kot študijski program Agrarna ekonomika in razvoj podeželja na 1.stopnji in magistrski študijski program Agrarna ekonomika na 2.stopnji) edini tovrstni študijski program v Sloveniji. Nanj se vpisujejo tako slovenski kot tudi tuji študentje, ki po uspešnem zaključku študija pridobijo naziv doktor znanosti s področja agrarne ekonomike.

26. aprila 2022 je na fakulteti potekal zagovor 18. doktorata, ki ga je zagovarjal naš doktorski študent, ki prihaja iz ZDA oziroma 20. jubilejni doktorat, ki vključuje vsebine agrarne ekonomike. 

Zaradi svoje izobrazbe in pridobljenega znanja s širokega področja agrarne ekonomike (teorija agrarne ekonomike, management v kmetijstvu in kmetijsko podjetništvo, trženje, razvoj podeželja in kmetijska politika) so naši doktorandi zelo cenjeni in nastopajo v različnih vlogah in to v akademsko-raziskovalni sferi, so nosilci poslovodno vodstvenih funkcij v agroživilstvu, opravljajo najrazličnejše administrativno upravne funkcije, nekateri pa so tudi zelo uspešni kmetje (podjetniki) v praksi.