Kolokvij pri predmetih Pedologija in Tla in okolje

Kolokvij pri predmetih Pedologija in Tla in Okolje bo 30.5. 2022 ob 8h v pred. M.E.

Na kolokvij se nujno prijavite do 26.5. 22 in poleg imena navedite vašo smer študija na naslednji el. naslov: urska.lisec@um.si