PROGRAM PREDSTAVITEV TEM ZAKLJUČNIH DEL NA FKBV

Ponedeljek, 11. 4. 2022, ob 8.30-10.15,

v predavalnici Auditorium Magnum

Program 

8.30– 8.35 Splošne informacije 

red. prof. dr. Karmen Pažek

8.35- 10.15 Predstavitev po posameznih katedrah in vprašanja 

   8.35– 8.40 Katedra za vinogradništvo in vinarstvo

8.45– 8.50 Katedra za tuje strokovne jezike

8.50– 8.55 Katedra za živinorejo

8.55– 9.00 Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja

 9.00– 9.05 Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja

9.05– 9.10 Katedra za travništvo in pridelovanje krme

 9.10– 9.15 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin

9.15– 9.20 Katedra za biosistemsko inženirstvo

9.20– 9.25 Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline

9.25– 9.30 Katedra za fitomedicino

9.30– 9.35 Katedra za genetiko

   9.35– 9.40 Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo

 9.40– 9.45 Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu

9.45– 9.50 Katedra za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo

9.50 – 9.55 Katedra za rejo in prehrano živali

10.00 – 10.15 Vprašanja študentov

prof. dr. Karmen Pažek, 

                  prodekanja za izobraževanje