Pedologija ter Tla in Okolje

Kolokvij pri predmetih Pedologija ter Tla in Okolje bo 21.3. 2022 ob 8h v pred. M.E., sledijo ustni zagovori v pedol. lab. 

Na kolokvij se nujno prijavite in poleg imena navedite vašo smer študija na naslednji el. naslov: mateja.mursec@um.si.

LP, M. Muršec