Obvestilo o izvedbi pedagoškega procesa na daljavo

Spoštovane študentke in študenti,

zaradi poslabšanje epidemiološke slike bodo od ponedeljka, 17. 1. 2022 in do preklica,  študijske dejavnosti izvedene na daljavo. Izjeme so lahko v primeru, ko nosilec ali izvajalec učne enote presodi, da se vaje in preverjanje znanja lahko izvedejo fizično samo na fakulteti. Predavatelji se bodo z vami dogovorili o načinu dela na daljavo oziroma v izjemnih primerih o delu na fakulteti.

V primeru izvedbe študijske dejavnosti na fakulteti je še vedno potrebno upoštevati pogoj PCT. Prosimo vas, da dnevno spremljate vaše študentske e-maile, oglasno desko FKBV in urnik, kamor vam bodo sporočene morebitne spremembe.

Tudi zimsko izpitno obdobje bo do preklica praviloma izvedeno na daljavo. Izjeme bodo preverjanja, katerih ni mogoče opraviti na daljavo.

Lep pozdrav. 

Prodekanica za izobraževalno dejavnost,

red. prof. dr. Karmen Pažek     

Dekan Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede,

red. prof. dr. Branko Kramberger