Kolokvij pri predmetih Pedologija ter Tla in Okolje

Kolokvij pri predmetih Pedologija ter Tla in Okolje bo 31.1. 2022 ob 9h v pedol. lab.

Na kolokvij se prijavite do 27.1. 2022 na el. naslov mateja.mursec@um.si (zraven imena pripišite še ime predmeta ter smer študija).

LP, M. Muršec