ZAGOTOVIMO.SI HRANO ZA JUTRI

PROJEKT V OKVIRU CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA (CRP) »ZAGOTOVIMO.SI HRANO ZA JUTRI«

Kratka predstavitev osnovnih podatkov raziskovalnega projekta

Naziv težišča v okviru CRP:

2.01.03: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov; Rastlinska pridelava

Šifra projekta:

V4-1409

Naslov projekta

SLO:  Tehnologije pridelave hrušk in češenjANG: Production technology of cherry and pear

Naziv nosilne  raziskovalne organizacije:

0482-003Univerza v Mariboru, fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Seznam sodelujočih  raziskovalnih organizacij (RO):

401- Kmetijski inštitut Slovenije481- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta148 – KGZS ZAVOD Maribor1360 – KGZS  ZAVOD Nova Gorica

Sofinancer/sofinancerji:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Šifra ter ime in priimek vodje projekta:

19081 Unuk Tatjana

Glavni cilj projekta: definirati pred­- in poobiralno tehnologijo za pridelavo hrušk ter nekatere tehnološke rešitve v pridelavi češenj. Ponujene rešitve glavnih tehnoloških zahtev bodo dale osnovo za širitev teh dveh sadnih vrst v Sloveniji.

Povezave:

CRP 1409 – Porocilo brez prilog