Izredni termin zagovora zaključnega dela

30. 11. 2022 ob 8:15 v zbornici  –  ŠPELA JELEN

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen