Zagovori zaključnih del – redni termin 24. junij 2022

Visokošolski strokovni študijski program Ekološko kmetijstvo

– 24. 6. 2022 ob 8.00 – Veronika Črešnar v predavalnici 4

Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

– 24. 6. 2022 ob 10.00 – Karin Glazer v predavalnici 4

Magistrski študijski program 2. stopnje Kmetijstvo

– 24. 6. 2022 ob 9.00 – Nika Šenveter v predavalnici 4

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru so zagovori zaključnih del javni.