PROJects

International projects

ProgramAkronimNaslovTrajanje
Interreg SI-AT 2014-2020PalaeoDiversiStyriaPaleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta 1.10.201630.09.2019
Interreg Danube Programme 2014- 2020Iron-Age-DanubeMonumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave 1.01.201730.06.2019
Interreg Central Europe 2014-2020TransFarm 4.0Transnational collaborative system to bring precision farming innovative application closer to the market Ɛt address regional specializations1.01.201930.06.2022
Interreg Adrion: OIS-AIR Smart canopy monitoring system for reduction of plant protection agent use 15.11.201930.09.2020
ERASMUS + VIRALVitalising ICT Relevance in Agricultural Learning 1.11.201930.09.2023
ERASMUS +BIOTE(A)CHBridging the Gap Between Biotechnology and Industry:
Integrating Design Thinking and Flipped Learning
30.12.202229.12.2024
H2020EJP SOIL Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils 1.02.202031.01.2025
HEPrAEctiCe Potentials of Agroecological practices in east africa with a focus on Circular water-energy-nutrient systems1.11.202230.04.2026
HEARACNEAdvocating the role of silk art and cultural heritage at national and european scale1.03.202328.02.2026
ProgramAkronimNaslovTrajanje
ŠIPKAGRO-LIKEPopularizacija kmetijstva kot gospodarske dejavnosti med generacijo Z 1.03.202030.06.2020
ŠIPKKONJIAnaliza stanja in možnosti razvoja konjeništva kot poslovne ideje1.03.202030.06.2020
ŠIPKC-GrožniceCianogeni glikozidi v rastlinah iz družine rožnic na območju nekdanjega grajskega parka1.04.202031.07.2020
ŠIPKINTSPRAYSistem za pametni nanos fitofarmacevtskih sredstev1.02.202031.05.2020
ŠIPKSŽPPDSPREMLJANJE ŽARIŠČ POJAVA PODLUBNIKOV Z UPORABO DRONA1.03.202030.06.2020
PKPNIGTRNNačrtovanje in izdelava RTK GPS navigacijskega sistema namenjenega za uporabo v trajnih nasadih1.03.202031.07.2020
PKPCROSS-LPNavzkrižno trženje v gostinstvu: korak k inovativni ponudbi turistične destinacije Lovrenc na Pohorju 1.02.202030.06.2020
PKPVAOSSSOcena primernosti sort sladkorne pese za pridelavo v Sloveniji z uporabo večkriterijske analize1.02.202030.06.2020