Study at FKBV

COVID 19

SLO: Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je izdal Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki ga objavljamo tudi v angleškem jeziku.

ENG: The Rector of the University of Maribor prof. dr. Zdravko Kačič issued the Plan of the University of Maribor for ensuring continuous work in the time of coronavirus.

link: plan (OLD), plan-25-3-2020 (OLD), plan-8-4-2020 (OLD), plan-24-4-2020 (NEW!)

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Pivola 10, 2311 Hoče, Slovenia | Tel: +386 2 320 90 00 | Fax: +386 2 616 11 58 | fkbv@um.si