KATEDRa za kemijo, agrokemijo in pedologijo

 Člani katedre

  • Izr. prof. dr. Janja Kristl, vodja katedre

Naziv: izredna profesorica

Habilitacijsko področje: Agrokemija

Izobrazba: doktorat znanosti Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Kontakt: +386 2 320 90 42

Elektronski naslov: janja.kristl@um.si 

Pisarna: G006

Govorilne ure: po predhodnem dogovoru

Članstvo: Slovensko kemijsko društvo

Družbena omrežja: ResearchGate

Nosilka predmetov I. stopnja: KemijaAgrokemija 
Nosilka predmetov II. stopnja: Kemijske analitične metode v kmetijstvuToksične snovi v ekosistemih
Nosilka predmetov III. stopnja: Funkcionalna živila

Raziskovalno področje:
aplikacije analitskih metod (tekočinske kromatografije, atomske absorpcijske in emisijske spektroskopije, molekulske absorpcijske spektroskopije) za raziskave fizikalno kemijske sestave materiala rastlinskega izvora in delno tudi talnih vzorcev.

Raziskovalna dejavnost, publikacije in mentorstva (diplomska, magistrska dela in doktorske disertacije): SICRIS. 

 

 

  • Doc. dr. Vesna Bukovac

Naziv: Docentka

Habilitacijsko področje: Agrokemija

Izobrazba: doktorica kemijskih znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; magistrica kemijskih znanosti, Univerza v Ljubljani FKKT; univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije, Univerza v Mariboru, FKKT.

Kontakt: +386 2 320 90 38

Elektronski naslovvesna.bukovac@um.si

Pisarna: G005

Govorilne ure: po predhodnem dogovoru

Nosilka predmetov I. stopnja: Kemija kmetijskega okolja

Izvajalka vaj pri predmetih: Kemija, Agroekologija in urejanje agrosistemov, Agroekologija in agrosistemi ter Okoljsko inženirstvo in urejanje agrosistemov.

Raziskovalno področje:
– celostni pristop h kemiji okolja, celostna hrana človeka, post in učinki postenja, proučevanje pomena vegetarijanstva in veganstva, trajnostni razvoj, mejne znanosti
– proučevanje in razvoj metod kemiluminescence, tekočinske kromatografije, NIR ter molekulske absorpcijske spektroskopije.

Raziskovalna dejavnost, publikacije in mentorstva (diplomska, magistrska dela in doktorske disertacij: SICRIS.

 

 

  • Doc. dr. Mateja Muršec

Naziv: docentka

Habilitacijsko področje: Vede o tleh

Izobrazba: univ. diploma na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani; magistrski študij Agronomije, smer okolje, na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani; doktorska disertacija na področju Vede o tleh na Burgundski univerzi v Dijonu (Université de Bourgogne, UFR Sciences de la Vie de la Terre et de l’Environnement).

Kontakt: +386 2 320 90 22

Elektronski naslov: mateja.mursec@um.si     

Pisarna: G212

Govorilne ure: po predhodnem dogovoru

Članstvo: Pedološko društvo Slovenije

Družbena omrežja: ResearchGate


Nosilka predmetov I. stopnja: PedologijaTla in okolje (UNI)
Nosilka predmetov II. Stopnja: Ekologija in varstvo tal

Raziskovalno področje: raziskave povezane z vplivom agrotehničnih ukrepov na parametre kakovosti tal (fizikalne in kemijske lastnosti tal, talna organska snov, mikrobiologija tal).

Raziskovalna dejavnost, publikacije in mentorstva (diplomska, magistrska dela in doktorske disertacije): SICRIS