KATEDRa za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu

Člani katedre:

Doc. dr. Tadeja Kraner Šumenjak, predstojnica
Govorilna ura: ponedeljek od 13 h do 14 h, kabinet G003.
Na govorilno uro se je potrebno najaviti po elektronski pošti.
Tel.: +386 (0)2 320 90 17
e-mail: tadeja.kraner@um.si
 
dr. Vilma Sem, asistentka
Govorilna ura: ponedeljek od 13 h do 14 h, kabinet G003.
Na govorilno uro se je potrebno najaviti po elektronski pošti.
Tel.: +386 (0)2 320 90 17

 

Predmet

I. STOPNJA
MatematikaAgrikultura in okolje – univerzitetni študijski program
MatematikaBiosistemsko inženirstvo
Matematika in statistika
  • Živinoreja
  • Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo
  • Management v agroživilstvu in razvoj podeželja
  • Ekološko kmetijstvo
  • Agronomija

Biometrika

 

Statistika II

Agrikultura in okolje – univerzitetni študijski program

II. STOPNJA

 Kmetijstvo-podiplomski magistrski študijski program

Obveznosti študentov pri posameznih predmetih in gradiva najdete na Moodlu. Če ne morete dostopati do vsebin, nas prosim obvestite.

Rezultate izpitov in kolokvijev najdete na Moodlu.