KATEDRa za genetiko

 

Člani katedre:  

izr. prof. dr. METKA ŠIŠKO, univ. dipl. inž. kmet.

Mandat: Predstojnik katedre

Habilitacijski naziv: Izredni profesor

Habilitacijsko področje: Genetika

Službeni telefon: 00 368 (2) 320 90 06

E-pošta: metka.sisko@um.si

Prostor: G212

Govorilne ure: po predhodnem dogovoru

Raziskovalna dejavnost: SICRIS

Bibliografija: COBISS

Članstva:

 • Svet za genske vire za prehrano in kmetijstvo (član)
 • Sortna komisija za industrijske rastline, MKGP (član)

Študij: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 
A.Ivanuš

ANJA IVANUŠ, mag. kmet.

Delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1

Habilitacijski naziv: Asistent

Habilitacijsko področje: Genetika

Službeni telefon: 

 • 00 386 (2) 320 90 78
 • 00 386 (2) 320 90 52

E-pošta: anja.ivanus@um.si

Prostor: 

 • G020
 • G306

Govorilne ure: po predhodnem dogovoru

Študij: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

 

 

V sklopu katedre deluje laboratorij za genetiko in laboratorij za tkivne kulture.

 

Laboratorij za genetiko

Genetski laboratorij omogoča raziskave s področja molekularne biologije, genetike, populacijske genetike rastlin ter diagnostike s pomočjo uporabe markerskih sistemov (morfološki, DNK markerji).

Rezultati genetskih analiz so uporabni tako za pridelovalce kmetijskih rastlin kot za žlahtnitelje, semenarje, raziskovalce in druge pristojne organe, saj dobimo rešitev za številne probleme, katere pa z morfološkimi in fenotipskimi markerji ni mogoče razrešiti.

Večja laboratorijska oprema v našem laboratoriju:

 • PCR kabinet Labena
 • Ciklični termostat Biometra Tprofesional
 • Sistem za horizontalno elektroforezo Bio Rad, Sub-Cell GT System
 • Termoblok s stresalom (Eppendorf ThermoMixer™)
 • Fluorimeter Hoefer DQ 300

 

 

 

Laboratorij za tkivne kulture

Laboratorij za tkivne kulture je namenjen gojenju rastlin, organov ali posameznih celic v sterilnih pogojih – in vitro.

Laboratorij je opremljen z brezprašno komoro (laminarijem) za delo v aseptičnih pogojih, parnim sterilizatorjem (avtoklav) za sterilizacijo gojišč in vode, suhim sterilizatorjem (Mettler) za sterilizacijo pribora ter rastnimi komorami za vzgojo rastlin.

V okviru pedagoškega dela, člani katedre izvajamo študijski proces na univerzitetnem študijskem programu Agrikultura in okolje ter na visokošolskih strokovnih študijskih programih (Agronomija-okrasne rastline, zelenjava in poljščine; Ekološko kmetijstvo in Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo). Temeljne in izbirne vsebine se izvajajo tudi na študijskem programu II. stopnje Kmetijstvo in Varna hrana v prehrambeni verigi. Predmeti pokrivajo področja genetike, žlahtnjenja rastlin, semenarstva, rastlinske biotehnologije in rastlinske tkivne kulture.

Na katedri se ukvarjamo s temeljnimi raziskavami na področju genetike in žlahtnjenja rastlin. Genetske raziskave so usmerjene v genetiko rastlinskih populacij, dedovanje kvantitativnih in kvalitativnih lastnosti ter v uporabo morfoloških in DNK markerjev, za določanje genetske sorodnosti.

V okviru žlahtnjenja rastlin se ukvarjamo z metodiko konvencionalne hibridizacije rastlin, interspecies hibridizacijo, rastlinskimi tkivnimi kulturami ter z medvrstnim križanjem s pomočjo tehnike in vitro reševanja embrijev.

Svoje dosežke objavljamo v znanstvenih in strokovnih revijah.

Študentom tekom študija omogočamo uvajanje v znanstveno – raziskovalno delo. V okviru projektnega dela se študentje seznanijo z aktualnimi raziskovalnimi projekti in samim delom v laboratoriju.