KATEDRa za botaniko in fiziologijo rastlin

Člani katedre:
Predstojnik katedre: izr. prof. dr. Andreja Urbanek Krajnc, Mandat: Predstojnik katedre Habilitacijski naziv: Izredni profesor Habilitacijsko področje: Botanika Službeni telefon: 00 386 (2) 320 90 53 E-pošta: andreja.urbanek@um.si Prostor: G119 Govorilne ure: torek: 14.00 – 15.00; četrtek: 10.00 – 11.00 Raziskovalna dejavnost: SICRIS Bibliografija: COBISS Članstva:  Študij: Karl-Franzens Universität Graz, Institut für Pflanzenwissenschaften, Austria
Mateja Šelih, mag. kmet. Habilitacijski naziv: Asistent Habilitacijsko področje: Botanika Službeni telefon: 00 386 (2) 320 90 52 E-pošta: mateja.selih@um.si Prostor: G120 Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru Raziskovalna dejavnost: SICRIS Bibliografija: COBISS Članstvo: Društvo za biologijo rastlin: http://www.plantslo.org/ Študij: 
  • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru
  • Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
Anja Ivanuš, mag. kmet. Predstojnik magistrskega študijskega programa Agrarna ekonomika (2. bolonjska stopnja) Delovno mesto: Tehniški sodelavec VII/1 Službeni telefon: 
  • 00 386 (2) 320 90 78
  • 00 386 (2) 320 90 52
E-pošta: anja.ivanus@um.si Prostor: 
  • G120
  • G306
Študij: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

V okviru pedagoškega dela, katedra izvaja študijski proces na univerzitetnem študijskem programu Agrikultura in okolje ter na visokošolskih strokovnih študijskih programih (Biosistemsko inženirstvo; Agronomija-okrasne rastline, zelenjava in poljščine; Ekološko kmetijstvo in Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo). Temeljne in izbirne vsebine se izvajajo tudi na študijskem programu II. stopnje Kmetijstvo.

Predmeti pokrivajo področja botanike, fiziologije rastlin in biologije rastlinske celice.

PREDSTAVITEV MOŽNIH TEM DIPLOMSKIH NALOG

1. Analiza možnosti ponovnega uvajanja nekaterih avtohtonih divjih sadnih vrst v vinograde

2. Biokemijske analize listov in plodov starih lokalnih genotipov murv

3. Vpliv hranjenja sviloprejk s starimi lokalnimi genotipi murv na rast sviloprejk

4. Morfometrične analize močvirnic (Epipactis, Orchidaceae) v Sloveniji

 

Kontakt: Andreja Urbanek Krajnc, andreja.urbanek@um.si

Na katedri se ukvarjamo s temeljnimi raziskavami na področju botanike, fiziologije rastlin in biologije rastlinske celice.

Botanične raziskave so usmerjene v sistematsko botaniko, predvsem rodu Epipactis in Morus.

V okviru fiziologije rastlin se ukvarjamo: s fiziologija gozdnega drevja (odzivi navadne smreke na napad podlubnikov in glive Ceratocystis polonica), s fiziologijo kmetijskih rastlin (okoljski dejavniki, mineralna prehrana, napad patogenov in škodljivcev), z ekofiziološkimi meritvamiz vlogo antioksidantov v obrambnih reakcijah na stres pri rastlinah (askorbinska kislina, glutation, tokoferoli, karotenoidi, fenoli, encimi), z vlogo signalnih molekul v odzivu na abiotski in biotski stresz vrednotenjem fizio-kemičnih lastnosti križancev kmetijskih rastlin v odzivu na klimatske spremembe (taro, buče) ter s kvalitativnimi in kvantitativnimi analizami primarnih (sladkorji, beljakovine, aminokisline) in sekundarnih metabolitov (fenoli, askorbat, glutation) v listih različnih lokalnih sort murv.

Celična biologija je usmerjena v imunolokalizacija citoskeletnih elementov in tiolovcitogenetiko ter 3D animacije celičnih struktur in rastlinskih tkiv v odgovoru na stres.

V okviru projekta je potekalo in še poteka popisovanje in vzorčenje starih lokalnih genotipov murv na Slovenskem in Madžarskemvzpostavitev digitalne knjižnice in zemljevidov z lokacijami murv ter razmnoževanje in ohranjanje lokalnih genotipov murv iz različnih eko-geografskih regij Slovenije in Madžarske.

Več informacij: http://murve.um.si

Svoje dosežke objavljamo v znanstvenih in strokovnih revijah.

Študentom tekom študija omogočamo uvajanje v znanstveno – raziskovalno delo. V okviru projektnega dela se študentje seznanijo z aktualnimi raziskovalnimi projekti in samim delom v laboratoriju.

AKTUALNI PROJEKTI

N1―0041: Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv na razvoj in zdravstveni status ličink (1.1.2016 – 31.12.2018).


V4―1116: Razvoj novih sort oljnih buč (1.10.2011 – 30.9.2014).


V4―1077: Vpliv vključevanja tanina v krmne obroke prašičev na njihove proizvodnje lastnosti, zdravje, klavno kakovost in kakovost mesa ter ekonomiko reje (1.10.2010 – 30.9.2012).


Z1―9602: Časovna analiza lokalnih in sistemskih sprememb v obrambni kemiji in anatomiji navadne smreke pri napadu podlubnikov (1.1.2007 – 31.12.2009).


 

RAZISKOVALNO SODELOVANJE IN ČLANSTVA

Botanično društvo Slovenije: http://bds.biologija.org/


Društvo za biologijo rastlin: http://www.plantslo.org/


Verein zur Foerderung der Tropenstation La Gamba, Costa Rica: www.lagamba.at


EPSO, Dan očarljivih rastlin: http://www.plantday12.eu/slovenia.htm


Institute of Plant Sciences Uni Graz, Austria: http://botanik.uni-graz.at