Logotip Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede


Faculty of Agriculture and Life Sciences

CEEPUS program za študente um fkbv

Pomembne informacije

1. Kaj pomeni CEEPUS?

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je regionalni program, ki vzpostavlja in spodbuja mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkorišča prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

2. Kdo sodeluje v CEEPUS programu?

V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz 16-ih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo*, Madžarska, Moldavija, Poljska, Romunija, Severna Makedonija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

3. Katere vrste mobilnosti obstajajo?

a) Mrežna mobilnost (Network mobility) – poteka v okviru mrež, ki jih tvorijo univerze, fakultete ali posamezni oddelki za določena področja;

b) Freemover mobilnost – poteka izven mrež, v katere je fakulteta vključena.

Opomba: Mrežne mobilnosti imajo vedno prioriteto pri odobritvi štipendij!

4. Ali UM FKBV sodeluje v kakšni CEEPUS mreži?

Naša fakulteta je v študijskem letu 2021/22 članica dveh CEEPUS mrež:

a) CIII-HU-0003-16-2021: Agriculture and Environmnet in the 21st Century – @groen in

b) CIII-SK-0405-12-2021: Renewable energy sources.

Seznam partnerskih institucij, s katerimi sodeluje naša fakulteta in kam lahko greste na mobilnost v okviru omenjenih mrež najdete na spletnem portalu www.ceepus.info.

Pomembno: V primeru, da institucije, ki bi vas zanimala, ni v nobeni izmed mrež, se na mobilnost prijavite kot Freemover.

5. Koliko časa lahko ostanem na mobilnosti?

Kategorije mobilnosti so naslednje:

a) Short term student: 1 mesec mobilnosti (min. 21 dni) ali 2 meseca mobilnosti (min. 1 mesec in 21 dni). V primeru udeležbe na poletni ali zimski šoli je trajanje mobilnosti lahko krajše, najmanj 6 dni;

b) Student: od 3 do 10 mesecev mobilnosti (min. 16 dni v zadnjem mesecu mobilnosti);

c) Short term excursion: organizirane skupne mobilnosti v trajanju od 3 do 6 dni.

Študenti dodiplomskega in magistrskega študija lahko zaprosijo za največ 10 mesecev na posamezni stopnji študija. Za študente doktorskega študija ni omejitve glede števila mesecev CEEPUS mobilnosti.

6. Kakšni so prijavni roki za študijsko leto 2021/2022?

Za mrežne mobilnosti: 15. 6. 2021 (zimski semester), 30. 10. 2021 (poletni semester)

Za Freemover mobilnosti: 30. 11. 2021.

7. Koliko znaša štipendija?

Štipendijo dodeljuje država gostiteljica, znesek je odvisen od povprečnih stroškov življenja v posamezni državi. Štipendija običajno vključuje: brezplačno namestitev v študentskem domu, subvencionirane stroške javnega mestnega prevoza in študentske prehrane, brezplačno zdravstveno varstvo, oprostitev stroškov študija na gostujoči institucije ter določeni znesek žepnine. Več informacij dobite s klikom na zastavico posamezne države na spletnem portalu www.ceepus.info.

8. Ali so vključeni potni stroški?

Potni stroški so vključeni v pavšalnem znesku za mobilnosti na inštitucijah, ki so od naše fakultete oddaljene vsaj 100 km. Stroški se povrnejo ob vrnitvi iz izmenjave. Več informacij glede izračuna potnih stroškov najdete na povezavi https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/08/pavsal_potni_stroski.pdf.

9. Kako poteka postopek prijave? Ali potrebujem kakšne dokumente?

Pred prijavo je obvezno, da kontaktirate CEEPUS kooordinatorja UM FKBV (lazar.pavic@um.si) in izrazite svoj interes glede mobilnosti.

Za mobilnosti v okviru mrež je postopek popolnoma elektronski. Ne potrebujete nobenih dokumentov! Potrebno je, da se registrirate na spletnem portalu www.ceepus.info in sledite navodilom.

Za Freemover mobilnosti potrebujete dva priporočila s strani profesorjev ali asistentov UM FKBV (Letter of recommendation) ter potrjeno pozivno pismo (Letter of confirmation) s strani inštitucije gostiteljice. Oba obrazca dobite pri prijavi na spletni portal www.ceepus.info.

Za pomoč glede prijave se lahko obrnete na CEEPUS koordinatorja UM FKBV (lazar.pavic@um.si).

10. Kje lahko dobim več informacij o CEEPUS programu in kdo mi lahko pomaga glede prijave na CEEPUS mobilnost?

CEEPUS koordinator na UM FKBV: doc. ddr. Lazar Pavić (lazar.pavic@um.si);

Spletna stran CMEPIUSa: https://www.cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/ceepus-2/;

Spletni portal CEEPUS: www.ceepus.info

 

Accessibility