Katedra za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo

 • Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc, vodja

Kontakt: tomaz.langerholc@um.si; Tel.: 02-320 9054

 • Dr. Maša Pintarič, asistent

Kontakt: masa.primec@um.si; Tel.: 02-320 9057

 • Danica Štefok, laborant – tehniški sodelavec VI

Kontakt: danica.stefok@um.si; Tel.: 02-320 9039

 • Martin Kozmos, samostojni strokovni delavec VII/1

Kontakt: martin.kozmos@um.si;

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST KATEDRE

Katedra za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo se ukvarja predvsem z raziskavami dobrobitnih substanc, onesnaževal in mikroorganizmov v hrani in njihovim vplivom na zdravje človeka. Raziskave potekajo predvsem na nivoju in vitro z uporabo celičnih modelov. S celičnimi modeli lahko simuliramo večino dogodkov v našem črevesju, kar predstavlja alternativo obstoječim eksperimentom na živalih. Več informacij o modelih in njihovi uporabi je dostopno v članku Cencič in Langerholc (2010): Functional cell models of the gut and their applications in food microbiology; Int J Food Microbiol, Jul 31;141 Suppl 1:S4-14.

Celični modeli črevesja so se uspešno uporabljali v raziskavah:

 • gastroenteritičnih patogenih virusov in bakterij (Campylobacter, Listeria, rotavirus)
 • probiotikov (Lactobacillus) in ugotavljanje njihovih dobrobiti
 • določevanje biodostopnosti (zaželenih substanc in onesnaževal v hrani)
 • toksikologijo
 • ugotavljanje terapevtskih učinkov zdravilnih rastlin

Rezultati raziskav se uporabljajo tudi na področju priprave novih tipov funkcionalne prehrane, pri ocenah tveganja in rangiranju tveganj v hrani.

 

TEKOČI RAZISKOVALNI PROJEKTI

 • 2020-2023 EIP 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam: ”Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kvalitetnega ekološkega gnojila” (Farm mushroom cultivation and its role in the circular economy for the production of quality organic fertilizer)
 • 2019-2022 EIP 16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij: ”Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip beta kazeina A2A2 za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov” (Testing and selection of female bovine animals on the A2 beta casein genotype for the production of functional milk products with higher added value)

 

VEČJI PRETEKLI RAZISKOVALNI PROJEKTI

 • Komercialni projekti z gospodarskimi družbami Radenska d.o.o. (Radenci), AciesBio d.o.o. (Ljubljana), MIV d.o.o. (Maribor) – 2015-2016
 • RESEARCH INTO FOOD SAFETY AND HEALTH P1-O64 (Programme) – 2014-2018 http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=4&lang=eng&id=8425
 • EU FP7 ECsafeSEAFOOD (311820) http://www.ecsafeseafood.eu/ – 2013-2017 (MF UM) (Leader of WP5 – toxicology with cell lines in vitro)
 • EDULINK II – Strengthening Capacity for Food Science and Technology Teaching, Learning and Research to Add Value to Indigenous Foods For Food Security in Africa and the Caribbean – EuropeAid/132023/D/ACT/ACPTPS. http://www.fstinac.net/
 • Komercialni projekt z gospodarsko družbo Radenska d.o.o. (Radenci, Slovenija) – 2013
 • EUREKA SF-ANTISPOIL – Potent spices-free natural antioxidant additive) (3211-11-000176) – 2012-2014
 • ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME: Traditional food in combating foodborne pathogens – ERA-IPR-2/122011-2013. http://www.mf.uni-mb.si/index.php/sl/mednarodno-sodelovanje 
 • EFSA – Study on the influence of food processing on nitrate levels in vegetables – GP/EFSA/CONTAM /2012/01 – 2012-2013 http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/514e.htm 
 • APPLICATION OF CLASSICAL AND MODERN MOLECULAR METHODS FOR ETIMOLOGICAL CHARACTERIZATION OF GASTROENTERITISES. 2011-2014 – ARRS J34252
 • EU 6-FP-IP PATHOGENCOMBAT FOOD-CT-2005-007081 www.pathogencombat.com/leader of WP3: Functional cell models and leader of WP9: Host-pathogen interactions
 • FP6-2004-INCO-DEV-3-MARAMA II – 032059 www.marama.life.ku.dk (Leader of WP4: Potential health benefits)
 • EU-SAFEFOODERA-M8183-PROBIOSAFE -2009-2011
 • EU-SAFEFOODERA-M-8184-RISKFOODCONT-2009-2011

 

UČNA GRADIVA ZA ŠTUDENTE

Vsa učna gradiva za dostopna na moodle-u. Če morda nimate dostopa do posamezne učne enote, se obrnite na referat ali pa na sodelavce katedre.

 

DIPLOMSKE IN MAGISTRSKE NALOGE

Zaradi narave eksperimentalnega dela trajajo naloge na Katedri za mikrobiologijo dlje in so primerne predvsem za magistrske študente. Dela obsegajo teoretične naloge s področja prehranjevanja in dietetike, mikrobiološke ustreznosti in kvarjenja živil, onesnaževal, ocen tveganja ali pa delo v celičnem laboratoriju s celičnimi linijami. Če imate idejo za delo, se oglasite pri nas in lahko pretehtamo možnosti za njeno izvedbo.

Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc

IZOBRAZBA

2001 – Univerzitetni diplomirani kemik; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

2006 – Doktor biomedicine, Univerza v Ljubljani. Slovenija

 

ZAPOSLITVE IN POZICIJE

2001-2002 Klinikum Rechts der Isar, München, Nemčija

2003-2007 Institut Jožef Stefan, mladi raziskovalec

2007-2008 Institut Jožef Stefan, raziskovalec z doktoratom

2008-       Asistent z doktoratom, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2011-     Docent za habilitacijsko področje biotehnologija, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2013-   Vodja Katedre za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2015-    Član senata Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2016-    Izredni profesor za habilitacijsko področje varnost hrane, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2017-2018 EUFORA štipendija EFSA, Uppsala, švedska

2019-      Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2020-      Član Sveta za varno hrano, UVHVVR, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Raziskave so usmerjene predvsem v razvoj človeških in živalskih celičnih modelov črevesja in njihove uporabe v raziskavah varnosti hrane. Uspešno se uporabljajo pri raziskovanju patogenov, ki se prenašajo s hrano, izolaciji probiotikov, biološki razpoložljivosti aktivnih snovi in onesnaževal, pa tudi v toksikoloških raziskavah in vitro in znotrajceličnih antioksidantov. Zanima nas tudi molekularna interakcija med gostiteljem in črevesno mikrobioto na ravni transkriptomike in proteomike. Ocena tveganja za kemijska in mikrobiološka onesnaževala v hrani in rangiranje tveganj. Bibliografija: Skupaj 253 enot, od tega 41 znanstvenih člankov. Član raziskovalnega programa P1-064: Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja.

 

PEDAGOŠKO DELO

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM nosilec predmetov ‘’biokemija’’ in ‘’mikrobiologija’’ na več dodiplomskih študijskih programih (Kmetijstvo in okolje, Biosistemsko inženirstvo, Ekološko kmetijstvo) in magistrskem programu Varnost hrane v prehrambeni verigi (predmeti Biološki dejavniki tveganja, Ocenjevanje tveganja, GSO, nova in funkcionalna živila, strokovni praktikum). Na doktorskem študiju Kmetijstvo predmet ‘’Faktorji in presoje tveganj v prehrani’’. Vodja magistrskega programa Varnost hrane v prehrambeni verigi. Mentor ali somentor zaključenim magistrskim (31) in doktorskim (4) študentom.

 

NAGRADE IN PRIZNANJA 

Prešernova nagrada za diplomsko nalogo, Krkina nagrada za doktorsko disertacijo, štipendija EFSA EU-FORA za študije presoje tveganja, mentorstvo študentki s Krkino nagrado za doktorsko delo.

 

PROJEKTI

 • 2020-2023 16.5 ”Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kvalitetnega ekološkega gnojila” (Vodja projekta:  T. Langerholc)
 • 2019-2022 EIP 16.2. ”Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip beta kazeina A2A2 za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov’’ (Vodja projekta:  T. Langerholc)
 • 2013-2017 EU-FP7  ‘’Ecsafeseafood’’ (Financiranje: Evropska komisija; T. Langerholc vodja WP5) 
 • 2013-2017 EU-EDULINK II ‘’FSTinAC’’ (Financiranje: Evropska komisija; T. Langerholc vodja WP5) 
 • 2015-2016 Komercialni projekti z gospodarskimi družbami Radenska d.o.o. (Radenci), AciesBio d.o.o. (Ljubljana), MIV d.o.o. (Maribor). 
 • 2015-2017 Mentor študentom v projektih ‘’Po kreativni poti’ 
 • 2013 Erasmus intenzivni programa za študente ‘’Traditional foods in combating foodborne pathogens’’ (Vodja projekta T. Langerholc)
 • 2012-2013 GP/EFSA/CONTAM/2012/01: Study on the influence of food processing on nitrate levels in vegetables. (Vodja projekta:  T. Langerholc
 • 2012-2014 EUREKA SF-ANTISPOIL (Vodja na UM: T. Langerholc)
 • 2011-2014 ARRS J34252 (Vodja na UM: T. Langerholc)

Dr. Maša Pintarič

Maša Pintarič, po izobrazbi magister veterinarske medicine, je po maturi vpisala študij veterinarstva na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, Univerza v Ljubljani. Tekom dodiplomskega študija je na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo delala znanstveno raziskovalno nalogo in bila leta 2002 za to nagrajena s Prešernovo nagrado (»Ocenjevanje in primerjava dveh postopkov s polimerazno verižno reakcijo (PCR) za dokazovanje salmonel v vzorcih živalskih organov in vzorcih okolja.« (tipologija COBISS: 2.12)). Hkrati je svoje znanje nadgrajevala tudi na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinske fakultete Ljubljana. Leta 2004 je diplomirala in se vpisala na podiplomski študij na Veterinarski fakulteti na Dunaju (Veterinärmedizinische Universität Wien). Tekom podiplomskega študija je bila zaposlena kot mladi raziskovalec na Inštitutu za klinično imunologijo (Klinische Immunologie), opravljala znanstveno-raziskovalno nalogo z naslovom: »Synergistic effects of IL-2, IL-12 and IL-18 on cytolytic activity and IFN-γ production of porcine natural killer cells«, laboratorijsko rutinsko prakso ter uvajala in nadzorovala študente in praktikante v laboratorijsko delo. Leta 2008 je na Dunaju uspešno zaključila podiplomski študij (t.i. Doktorarbeit). Po vrnitvi v Slovenijo je bila zaposlena na različnih področjih (farmacija, stomatologija), kasneje v letih 2013 in 2014 med drugim tudi kot vodja akreditiranega laboratorija (po normativih EN ISO/IEC 17025) in vodja kakovosti (QM) dela v celotni kliniki za male živali in laboratoriju po GLP (Dr. Wolfgang Schafzahl & Partner KG, Tierarzt – Tierklinik St. Veit, St. Veit am Vogau, Avstrija).

Od januarja 2014 je zaposlena na Katedri za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo kot asistent in raziskovalec na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru. Aprila 2021 je uspešno dokončala doktorski študij 3. stopnje na programu Biomedicinska tehnologija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Za svojo doktorsko disertacijo je prejela Krkino priznanje.

Njena trenutna raziskovalna področja in interesi so usmerjeni v razvoj novih humanih in živalskih celičnih modelov (epitelne celice tankega in debelega črevesja). Prav tako se ukvarja z razvijanjem in optimiziranjem hitrih testov in poskusnih metod, ki prikazujejo vpliv različnih probiotičnih bakterij, biotoksinov, rastlinskih ekstraktov, bakterij, ki se prenašajo s hrano, na celične modele. Raziskovalno-strokovna dejavnost se tako kaže v sodelovanju in znanstveno-raziskovalnem udejstvovanju na različnih projektih z UM in na gospodarskem področju, v sodelovanju na poljudnih strokovnih predavanjih  ter bibliografski kompetenci.

Danica Štefok, laborant – tehniški sodelavec VI

Danica Štefok se je leta 1984 zaposlila v kemijskem laboratoriju Inštituta za kontrolo kakavosti v Tovarni dušika Ruše. Kot kemijski analitik je opravljala naslednje analize:

 • fizikalne analize
 • klasične analize kovin
 • spektrofotometrične analize (v umetnih gnojilih, v legurah…)
 • kromatografske analize (analize pesticidov)
 • destilacije in še veliko drugih analiz

Leta 1993 se je zaposlila kot laborant oziroma tehniški sodelavec VI, na takratni Višji agronomski šoli v Mariboru (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor).

Martin Kozmos, samostojni strokovni delavec VII/1

IZOBRAZBA

2015–2018 Diplomirani inženir Ekološkega kmetijstva (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Pivola)

2018–2020  Magister varne hrane (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Pivola)

2020- Doktorat kmetijstvo (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Pivola)

ZAPOSLITVE

2020– Martin je zaključil podiplomski študijski program II. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM. Na katedri za mikrobiologijo je zaposlen v okviru EIP projekta 16.2 Podpora za razvoj novih produktov, praks, procesov in tehnologij: Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti, v katerem aktivno sodeluje pri razvoju genetskega testa za določevanje A1 in A2 beta kazeina pri govedu. Prav tako je bil pred kratkim zaposlen dodatno še na drug EIP projekt 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam: Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kvalitetnega ekološkega gnojila. Njegove dodatne delovne naloge obsegajo določevanje genotipov beta kazeina pri kravah partnerskih kmetij; izdelavo, urejanje in vodenje internetne strani za namen informiranja ljudi o trenutnem delu na obeh projektih; urejanje in vodenje dokumentacije povezane s projektoma; komunikacija in koordinacija s partnerji projektov; izdelava plakatov, logotipov, tabel za namen projektov ter pomoč pri vodenju laboratorijev (organizacija, koordinacija, naročanje in prevzem potrošnega materiala in opreme za laboratorijsko uporabo, vzdrževanje opreme in organiziranosti ter čistoče laboratorija, precepljanje in gojenje mikroorganizmov, pomoč pri izvajanju poskusov diplomantov in magistrantov na katedri,…).