Razpisi

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za opravljanje dejavnosti

 

Javni razpis za dobavo, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za potrebe FKBV

”Razpisna dokumentacija za drugo fazo postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti”

 

EVIDENČNA NAROČILA

V skladu oz. na podlagi ZJN-3: