Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

LABORATORIJ

 V sklopu katedre deluje laboratorij za genetiko in laboratorij za tkivne kulture.

 

Laboratorij za genetiko

Genetski laboratorij omogoča raziskave s področja molekularne biologije, genetike, populacijske genetike rastlin ter diagnostike s pomočjo uporabe markerskih sistemov (morfološki, DNK markerji).

Rezultati genetskih analiz so uporabni tako za pridelovalce kmetijskih rastlin kot za žlahtnitelje, semenarje, raziskovalce in druge pristojne organe, saj dobimo rešitev za številne probleme, katere pa z morfološkimi in fenotipskimi markerji ni mogoče razrešiti.

Večja laboratorijska oprema v našem laboratoriju:

  • PCR kabinet Labena
  • Ciklični termostat Biometra Tprofesional
  • Sistem za horizontalno elektroforezo Bio Rad, Sub-Cell GT System
  • Termoblok s stresalom (Eppendorf ThermoMixer™)
  • Fluorimeter Hoefer DQ 300 

  

Izolacija DNA 1 Izolacija DNA 2 Izolacija DNA 4

laminarij pipetiranje1 pipetiranje2

 

Laboratorij za tkivne kulture

Laboratorij za tkivne kulture je namenjen gojenju rastlin, organov ali posameznih celic v sterilnih pogojih – in vitro.

Laboratorij je opremljen z brezprašno komoro (laminarijem) za delo v aseptičnih pogojih, parnim sterilizatorjem (avtoklav) za sterilizacijo gojišč in vode, suhim sterilizatorjem (Mettler) za sterilizacijo pribora ter rastnimi komorami za vzgojo rastlin. 

 

 Tkivne kulture 1 Tkivne kulture 2

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand