Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo katedre za živinorejo je visokošolsko izobraževanje, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo ter skrb za razvoj in prenos znanja v gospodarstvo in kmetijstvo Republike Slovenije. Raziskujemo trajnostni in sonaravni razvoj živinoreje za zaščito naše hrane, zdravja in okolja pred neugodnim delovanjem škodljivcev, bolezni. Na osnovi proučevanja zakonitosti v reji goveda, prašičev, perutnine in čebel, ter interakcije procesov v živalih in v okolju prispevamo h krepitvi javnega zdravja, oskrbi s kakovostno in varno hrano  in boljšo kakovostjo življenja prebivalcev v kmetijskem in urbanem okolju. Člani katedre skrbijo za skladen razvoj pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela.  

Vizija 

Prizadevali si bomo za odličnost v nacionalnem in širšem prostoru JV Evrope. Kljub majhnosti katedre se bomo trudili, da bomo s svojim delom krepili ugled FKBV in Univerze v Mariboru doma in v svetu in s tem tudi naše države Republike Slovenije. 

Strategija 

Katedra za živinorejo bo tudi v prihodnje vzdrževala visok nivo ustvarjalnosti in prepoznavnosti raziskovalnega, pedagoškega in strokovnega dela.

English version

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand