Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

oznaka

EIP Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba

 

Logo:

 Več o projektu: Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba


eip zrn logo

Cilj projekta je na podlagi uvajanja novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo. Projektne dejavnosti bodo imele vpliv na zagotavljanje pogojev večje samooskrbe in s tem pomembno prispevale k zmanjšanju uvoza beljakovinske krme in hrane za ljudi. K ciljem spada tudi zasledovanje in priprava strokovnih podlag za doseganje ciljev skupne evropske kmetijske politike in osnutka Agende združenja Podonavske soje z naslovom The European Protein Transition, ki za naslednja obdobje predvideva bistveno zmanjšanje odvisnost uvoza beljakovinskih rastlin iz neevropskih trgov.

Z uvajanjem novih tehnologij, razvojem prototipa za toplotno obdelavo zrnatih stročnic na KMG, optimalizacijo krmnih obrokov z zrnatimi stročnicami, ter možnih novih proizvodih v humani prehrani, ki bi bili primerni na slovenskem tržišču ter zagotavljanjem kakovosti pridelkov s certificirano proizvodnjo, ustvarjamo možnosti za doseganje strateških ciljev zapisanih v dokumentih MKGP. S širjenjem znanja o stročnicah v prehrani in tehnoloških postopkih na kmetijah nastajajo nove priložnosti povečanja dohodka z novimi končnimi proizvodi visoke kakovosti (ekološki proizvodi, proizvodi brez GSO), kar prinaša podlage za večji dohodek in zaposljivost na kmetijah.

 

Koordinator projekta (vodilni partner):

-Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (raziskovalna organizacija),

 

Partnerji projekta:

-Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo, (raziskovalna organizacija),

-Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Oddelek za živilstvo, (raziskovalna organizacija),

-Kmetijski Inštitut Slovenije (raziskovalna organizacija),

-Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (raziskovalna organizacija),

-KGZS, Kmetijsko Gozdarski Zavod Novo Mesto (svetovalna organizacija),

-Jožica Kure (kmetijsko gospodarstvo),

-Alojz Ferlan (kmetijsko gospodarstvo),

-Bojan Leskošek (kmetijsko gospodarstvo),

-Žipo Lenart d.o.o. (kmetijsko gospodarstvo),

-Miran Grubič (kmetijsko gospodarstvo),

-Alojz Topolovec (kmetijsko gospodarstvo).

 

Ključne besede projekta:

-kmetijski proizvodni sistem

-kmetijska praksa

-gnojenje in upravljanje s hranili

-kmetijska oprema in stroji

-rastlinska pridelava in hortikultura

-gospodarjenje s tlemi/funkcionalnost

-kakovost hrane/predelava in prehranska vrednost

Trajanje projekta: 2019-2021

 Sejalnica za direktno setev 075 cm soja

Valjar cambric

Ocenjevanje pokrovnosti plevelov

Ocenjevanje pokrovnosti plevelov program Canopeo

 

POROČILA IN AKTIVNOSTI PROJEKTA

Poročilo o delu in aktivnostih v prvem 6-mesečnem obdobju 2019 EIP Zrnate stročnice

Poročilo o delu in aktivnostih v drugem 6-mesečnem obdobju 2019 EIP Zrnate stročnice

  Stetje plevelov v posevku soje KG Topolovec zrnate stročnice vznik soje

 

 Aktualne povezave:

- Evropska komisija (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

-  PRP 2014–2020 (Program razvoja podeželja)

Znak za WEB povezava na Program razvoja podeželjaEvropska komisija

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand