Okrožnica Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor v zvezi z zdravstveno oskrbo študentov