Razpis zagovora magistrskega dela:

Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
- 30. 11. 2018 ob 11.15 v predavalnici 4 - Vita Štefančič.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.