Razpis zagovora magistrskega dela:

Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 26. 10. 2018 ob 7.45 v predavalnici 6 - Anja Murg.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.