REZULTATI PISNEGA IZPITA IZ PEDOLOGIJE, DNE 2.9.2019
Vpisna št./ID študenta REZULTAT (%) OCENA TESTA
51079999/1002364736                 53         6
51076510/1002348951                 54         6
51079977/1002364507                 65         7
51080009/1002364531                 53         6
51079919/1002364698                 54         6
Ostali kandidati so pisali negativno.
Kandidatki z vpisno št./ID št. 51078925/1002323240 in 51081039/1002394970 bosta imeli ustni zagovor pred komisijo (o tem bosta natančno obveščeni po el. pošti).
Mateja MURŠEC