Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Študentski svet je po Statutu Univerze v Mariboru edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete. Rešuje problematiko, povezano s študenti in se bori za dobrobit študentov. Študentski svet predstavlja vezni člen med fakulteto (univerzo) in študenti in preko njega lahko študentje sodelujejo v organih fakultete oziroma univerze, o posameznih zadevah podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je njihov glas vedno in povsod prisoten.

Sestava študentskega sveta se določa z kandidaturami pred volitvami, ki potekajo vsako študijsko leto novembra.

Naloge študentskega sveta, so predvsem aktivno vključevanje v študentsko politiko, reševanje študentskih vprašanj, informiranje študentov, zastopanje pri profesorjih in še vse ostalo kolikor nam zaupate in potrebujete pri svojih vsakdanjih opravilih na naši fakulteti.

Vzporedno z delovanjem v študentskem svetu mnogi opravljajo še druge funkcije tako na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede kot tudi na Univerzi v Mariboru.

Pomembnejše naloge Študentskega sveta so:

 • podajanje mnenj o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive. Mnenje študentov je obvezujoče,
 • obravnava in daje mnenje o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • obravnava in daje senatu fakultete in Študentskemu svetu univerze mnenje o zadevah iz njihove pristojnosti,
 • v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor univerze, razpolaga s sredstvi za interesno dejavnost študentov,
 • reševanje problemov študentov v zvezi z študijskim procesom,
 • prizadeva si za čim višjo kvaliteto študija,
 • organiziranje spoznavnega večera, brucovanj, okroglih miz,…
 • skrbi za športne aktivnosti študentov,
 • zavzema se za sodelovanje z ostalimi članicami Univerze v Mariboru, prav tako pa tudi z ostalimi univerzami.

Aktualna sestava:

 • Nika Gregorič, predsednica – prodekanica za študentska vprašanja
 • Eva Višnar, Klara Hriberšek (1. letnik)
 • Nika Gregorič, Karin Glazer, (2. letnik)
 • Blaž Jelen, Patricija Halužan (3. letnik)
 • Petra Marko, Sanja Kranjc (4. letnik – 1. letnik 2. stopnje)
 • / (5. letnik-2. letnik 2. stopnje)
 • Andreja Grobiša (Absolventi)
 • Andrej Perko (Doktorski študenti)

Člani sveta 1. letnika

 • Predsednica: Eva Višnar
 • Člani: Klara Hriberšek, Vasilije Femić, Jernej Podlesnik

Člana sveta 2. letnika

 • Predsednica: Nika Gregorič
 • Člani: Karin Glazer, Primož Vrdinek

Člani sveta 3. letnika

 • Predsednik: Blaž Jelen
 • Člani: Patricija Halužan, Anja Žnidar, Ana Lončarič, Veronika Turk

Člana sveta 4. letnika

 • Predsednica: Petra Marko
 • Člani: Sanja Kranjc, Klementina Jelen, Tjaša Pangerl

Absolventi

 • Predsednica: Andreja Grobiša

Doktorski študenti

 • Predsednik: Andrej Perko

Članica Študentskega sveta Univerze v Mariboru:

Anja Pečoler

Nadomestni član Študentskega sveta Univerze v Mariboru:

Nina Tojnko

Študentski svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti. V imenu študentov podajajo mnenja o napredovanju profesorjev, kontrolirajo in izvajajo študentske ankete, rešujejo male in velike probleme, se ukvarjajo s pravicami študentov in jih zastopajo v Senatu FKBV, Akademskemu zboru FKBV ter ostalih komisijah.

Člani Senata Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede:

 • Andreja Grobiša
 • Klementina Jelen
 • Nina Tojnko

Člana Komisije za študijske zadeve:

 • Karin Glazer
 • Tjaša Pangerl

Člana Komisije za znanstvenoraziskovalno dejavnost:

 • Anja Žnidar
 • Vasilije Femić

Članici Komisije za ocenjevanje kakovosti:

 • Barbara Bernjak
 • Helena Pauko

Člana Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje:

 • Jerneja Podlesnik
 • Eva Višnar

Za več informacij se obrnite na prodekanico za študentska vprašanja Niko Gregorič (e-mail naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Najdete nas tudi na spletni strani: http://ss.fkbv.um.si/

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand