Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Diplomska dela

Mentorstvo

Vsebina diplomskega dela in/ali mentorstva pri praktičnem raziskovalnem delu študentov na Katedri za travništvo in pridelovanje krme je lahko izbrana na dva načina:
  • študent se aktivno vključi v ze obstoječe raziskovalno delo katedre na tekočih raziskovalnih projektih
  • študent lahko predlaga svoje ozko področje raziskovalnega dela

Člani katedre so v obdobju 2013 – 2018:

Somentorji pri doktorskih disertacijah

LUKAČ, Branko. Primernost izbranih travniških zeli za siliranje, njihova sestava ter energijska vrednost za prežvekovalce : doktorska disertacija = Suitability of selected forbs for ensiling, their composition and energy value for ruminants : ph. d. thesis. Maribor: [B. Lukač], 2013. XVI, 150, [31] f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42823. [COBISS.SI-ID 3613996]

Mentorji pri diplomskih delih

MURKO, Simon. Vpliv časa setve na rast in razvoj rži (Secale cereale L.) za klajo in silažo : diplomsko delo. Maribor: [S. Murko], 2016. VI, 24, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63571. [COBISS.SI-ID 4234028]

ŠABEDER, Robert. Vpliv inokulanta in sorte na pridelek lucerne (Medicago sativa L.) v 1. košnji : diplomsko delo. Maribor: [R. Šabeder], 2016. VIII, 26, [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63980. [COBISS.SI-ID 4236332]

CIGLER, Martina. Vpliv gnojenja s fosforjem in kalijem na spremembe v rastlinski sestavi ekološkega travnika v letu prve aplikacije gnojil : diplomsko delo. Maribor: [M. Cigler], 2013. VI, 33 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3505196]

Mentorji pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

ŠTRUCL, Benjamin. Rž (Secale cereale L.) kot prezimni dosevek za voluminozno krmo : diplomsko delo. Maribor: [B. Štrucl], 2018. VI, 32, [4] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70675. [COBISS.SI-ID 4457516]

HABJANIČ, Nastja. Vpliv prašičje in goveje gnojevke na kalitev semena topolistne kislice (Rumex obtusifolius L.) : diplomsko delo. Maribor: [N. Habjanič], 2017. VI, 23, [6] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67800. [COBISS.SI-ID 4351532]

ROKAVEC, Matej. Vpliv vampnega soka na kalitev semena topolistne kislice (Rumex obtusifolius L.) : diplomska naloga. Maribor: [M. Rokavec], 2017. VI, 28, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68005. [COBISS.SI-ID 4351276]

KOREN, Tadej. Spomladanska setev inkarnatke (Trifolium incarnatum L.) ni primerna za pridelovanje v severovzhodni Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [T. Koren], 2016. VII, 29, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57363. [COBISS.SI-ID 4111916]

PAČNIK, Urška. Vpliv inokuliranosti semena na pridelek lucerne (Medicago sativa L.) sejane na obvodnih območjih : diplomsko delo. Maribor: [U. Pačnik], 2016. VI, 37, [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64172. [COBISS.SI-ID 4236588]

PODKRAJŠEK, Doroteja. Vpliv globine setve na vznik ter rast in razvoj krmnih metuljnic in njihovih mešanic s travami : diplomsko delo. Maribor: [D. Podkrajšek], 2016. VII, 37, [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64174. [COBISS.SI-ID 4237356]

STRAŠEK, Janez. Vpliv pozne jesenske košnje na rast lucerne (Medicago sativa L.) prve košnje naslednjega leta : diplomsko delo. Maribor: [J. Strašek], 2016. VIII, 35, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59166. [COBISS.SI-ID 4151852]

HRIBERNIK, Bernarda. Vpliv načina spravila inkarnatke (Trifolium incarnatum L.) kot prezimnega dosevka na pridelek koruze (Zea mays L.) : diplomsko delo. Maribor: [B. Hribernik], 2015. VII, 28, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47377. [COBISS.SI-ID 3871020]

KOS, Sandi. Vpliv sorte mnogocvetne ljuljke na hitrost sušenja krme : diplomsko delo. Maribor: [S. Kos], 2015. VII, 28, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47391. [COBISS.SI-ID 3871532]

ŠKET, Rok. Vpliv različnih načinov konzerviranja na kakovost krme : diplomsko delo. Maribor: [R. Šket], 2014. VI, 32, [1] f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=43996. [COBISS.SI-ID 3710252]

BREZNIK, Anita. Vpliv globine setve na vznik lucerne (Medicago sativa L.) : diplomsko delo. Maribor: [A. Breznik], 2013. VII, 34 f., [2] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42394. [COBISS.SI-ID 3589164]

CAF, Simona. Vpliv inkarnatke (Trifolium incarnatum L.) in italijanske mnogocvetne ljulke (Lolium multiflorum Lam.) na gospodarjenje z dušikom v kolobarju s koruzo (Zea mays L.) : diplomsko delo. Maribor: [S. Caf], 2013. VIII, 33 f., [2] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=53988. [COBISS.SI-ID 3487276]

HORVAT, Dominik. Lastnosti nekaterih mešanic za okrasno trato po drugem letu rasti : diplomsko delo. Maribor: [D. Horvat], 2013. IX, 47 str., [3] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=56647. [COBISS.SI-ID 3546156]  


NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand