Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

slika Martin1

Martin Kozmos, samostojni strokovni delavec VII/1

IZOBRAZBA

2015–2018 Diplomirani inženir Ekološkega kmetijstva (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Pivola)

2018–2020  Magister varne hrane (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Pivola)

ZAPOSLITVE

2020– Martin je zaključil podiplomski študijski program II. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM. Na katedri za mikrobiologijo je zaposlen v okviru EIP projekta 16.2 Podpora za razvoj novih produktov, praks, procesov in tehnologij: Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti, v katerem aktivno sodeluje pri razvoju genetskega testa za določevanje A1 in A2 beta kazeina pri govedu. Prav tako je bil pred kratkim zaposlen dodatno še na drug EIP projekt 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam: Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kvalitetnega ekološkega gnojila. Njegove dodatne delovne naloge obsegajo določevanje genotipov beta kazeina pri kravah partnerskih kmetij; izdelavo, urejanje in vodenje internetne strani za namen informiranja ljudi o trenutnem delu na obeh projektih; urejanje in vodenje dokumentacije povezane s projektoma; komunikacija in koordinacija s partnerji projektov; izdelava plakatov, logotipov, tabel za namen projektov ter pomoč pri vodenju laboratorijev (organizacija, koordinacija, naročanje in prevzem potrošnega materiala in opreme za laboratorijsko uporabo, vzdrževanje opreme in organiziranosti ter čistoče laboratorija, precepljanje in gojenje mikroorganizmov, pomoč pri izvajanju poskusov diplomantov in magistrantov na katedri,...).

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand