Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

TomazLangerholc

Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc

 

IZOBRAZBA

2001 – Univerzitetni diplomirani kemik; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

2006 – Doktor biomedicine, Univerza v Ljubljani. Slovenija

 

ZAPOSLITVE IN POZICIJE

2001-2002 Klinikum Rechts der Isar, München, Nemčija

2003-2007 Institut Jožef Stefan, mladi raziskovalec

2007-2008 Institut Jožef Stefan, raziskovalec z doktoratom

2008-       Asistent z doktoratom, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2011-     Docent za habilitacijsko področje biotehnologija, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2013-   Vodja Katedre za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2015-    Član senata Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2016-    Izredni profesor za habilitacijsko področje varnost hrane, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2017-2018 EUFORA štipendija EFSA, Uppsala, švedska

2019-      Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2020-      Član Sveta za varno hrano, UVHVVR, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Raziskave so usmerjene predvsem v razvoj človeških in živalskih celičnih modelov črevesja in njihove uporabe v raziskavah varnosti hrane. Uspešno se uporabljajo pri raziskovanju patogenov, ki se prenašajo s hrano, izolaciji probiotikov, biološki razpoložljivosti aktivnih snovi in onesnaževal, pa tudi v toksikoloških raziskavah in vitro in znotrajceličnih antioksidantov. Zanima nas tudi molekularna interakcija med gostiteljem in črevesno mikrobioto na ravni transkriptomike in proteomike. Ocena tveganja za kemijska in mikrobiološka onesnaževala v hrani in rangiranje tveganj. Bibliografija: Skupaj 253 enot, od tega 41 znanstvenih člankov. Član raziskovalnega programa P1-064: Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja.

 

PEDAGOŠKO DELO

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM nosilec predmetov ‘’biokemija’’ in ‘’mikrobiologija’’ na več dodiplomskih študijskih programih (Kmetijstvo in okolje, Biosistemsko inženirstvo, Ekološko kmetijstvo) in magistrskem programu Varnost hrane v prehrambeni verigi (predmeti Biološki dejavniki tveganja, Ocenjevanje tveganja, GSO, nova in funkcionalna živila, strokovni praktikum). Na doktorskem študiju Kmetijstvo predmet ‘’Faktorji in presoje tveganj v prehrani’’. Vodja magistrskega programa Varnost hrane v prehrambeni verigi. Mentor ali somentor zaključenim magistrskim (31) in doktorskim (4) študentom.

 

NAGRADE IN PRIZNANJA 

Prešernova nagrada za diplomsko nalogo, Krkina nagrada za doktorsko disertacijo, štipendija EFSA EU-FORA za študije presoje tveganja, mentorstvo študentki s Krkino nagrado za doktorsko delo.

 

PROJEKTI

  • 2020-2023 16.5 ''Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kvalitetnega ekološkega gnojila'' (Vodja projekta:  T. Langerholc)
  • 2019-2022 EIP 16.2. ''Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip beta kazeina A2A2 za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov’’ (Vodja projekta:  T. Langerholc)
  • 2013-2017 EU-FP7  ‘’Ecsafeseafood’’ (Financiranje: Evropska komisija; T. Langerholc vodja WP5) 
  • 2013-2017 EU-EDULINK II ‘’FSTinAC’’ (Financiranje: Evropska komisija; T. Langerholc vodja WP5) 
  • 2015-2016 Komercialni projekti z gospodarskimi družbami Radenska d.o.o. (Radenci), AciesBio d.o.o. (Ljubljana), MIV d.o.o. (Maribor). 
  • 2015-2017 Mentor študentom v projektih ‘’Po kreativni poti’ 
  • 2013 Erasmus intenzivni programa za študente ‘’Traditional foods in combating foodborne pathogens’’ (Vodja projekta T. Langerholc)
  • 2012-2013 GP/EFSA/CONTAM/2012/01: Study on the influence of food processing on nitrate levels in vegetables. (Vodja projekta:  T. Langerholc
  • 2012-2014 EUREKA SF-ANTISPOIL (Vodja na UM: T. Langerholc)
  • 2011-2014 ARRS J34252 (Vodja na UM: T. Langerholc)

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand