Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

TomazLangerholc

Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc

IZOBRAZBA

2001 – Univerzitetni diplomirani kemik; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

2006 – Doktor biomedicine, Univerza v Ljubljani

ZAPOSLITVE IN POZICIJE

2001-2006 Institut Jožef Stefan, mladi raziskovalec

2007 - Asistent z doktoratom, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2011 - Docent za habilitacijsko področje biotehnologija, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

2013 - Vodja Katedre za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

VODSTVENE FUNKCIJE

2013-2016 EU-FP7 projekt ECsafeseafood: predmet raziskovanja so kemijska onesnaževala v morski hrani, za katera še ni bilo določenih zgornjih dopustnih koncentracijskih mej. V projektu je udeleženih 18 partnerjev, Tomaž Langerholc je vodja WP5 in hkrati koordinator na Univerzi v Mariboru, ki je partner v celotnem projektu.. Predmet raziskav v WP5 je določitev biodostopnosti onesnaževal in njihova toksikologija in vitro, določena z uporabo celičnih linij.

2012-2013 GP/EFSA/CONTAM/2012/01: Study on the influence of food processing on nitrate levels in vegetables. Tekom projekta smo določili vsebnosti nitratov v 9 tipih zelenjave (skupaj 1400 vzorcev) pred in po kuhinjski kulinarični obelavi. Rezultati so bili primerno statistično obdelani. Tomaž Langerholc je bil coordinator projekta, ki se je uspešno zaključil avgusta 2013. Poleg Unverzv v Mariboru je sodeloval še Kmetijski institut Slovenije kot partner v projektu. Rezultate bo EFSA uporabila za oceno tveganja nitratov v zelenjavi.

2012-2014 EUREKA SF-ANTISPOIL: projekt je usmerjen na raziskave možnosti uporabe odpadnih snovi v kemtijstvu kot izhodnega materiala za izolacijo biološko pomembnih antioksidantov, ki bi se uporabljali kot zaščita mesa pred oksidacijo. Projekt je usmerjen regionalno na severovzhodno Slovenijo , kjer nastaja precej odpadnega materiala iz grozdja in jabolk (tropine). Tomaž Langerholc je koordinator na Univerzi v Mariboru, poleg tega je udeležen še slovensko biotehnološko podjetje Planteja in Madžarsko podjetjeÉszak-Alföldi Innovation Ltd.

2011-2014 ARRS J34252 Uporaba klasičnh in modernih molekularnih metod za etimološko karakterizacijo gastroenteritisov. Tomaž Langerholc je koordinator na Univerzi v Maribour, ki je partner v projektu.

2013 Manjši komercialni projekt z gospodarsko družbo Radenska d.o.o.

2013 Coordinator Erasmus intenzivnega programa za študente ‘’Traditional foods in combating foodborne pathogens’’, v katerem je udeleženih 9 EU partnerjev.

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand