Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

Aktualne objave

 

2018

BUNEVSKI, Gjoko, NIKITOVIĆ, Jelena, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, PRIŠENK, Jernej, TRAJKOVSKI, Boge, ANTIĆ, Marina. Defining breed standards and breeding goals for domestic donkey. Acta agriculturae Serbica, ISSN 0354-9542, 2018, vol. 23, no.46, str. 213-221. [COBISS.SI-ID 4512812

PRIŠENK, Jernej, TURK, Jernej, ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan. Feasibility analysis of different bedding materials for horses. Journal of applied animal research, ISSN 0971-2119, 2018, vol. 46, iss. 1, str. 798-803.https://doi.org/10.1080/09712119.2017.1403919, doi: 10.1080/09712119.2017.1403919. [COBISS.SI-ID 4376364],

PRIŠENK, Jernej, GRGIĆ, Ivo, TURK, Jernej, PAŽEK, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan. Economic viability of non-commercial and extensive rabbit breeding : A Slovenian case study. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu, ISSN 1332-0025, 2018, god. 20, br. 3, str. 208-212, ilustr. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=295705. [COBISS.SI-ID 4451372

JANŽEKOVIČ, Marjan. 30 let testiranja rastnih in klavnih lastnosti bikov lisaste pasme. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, december 2018, št. 21, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 4515884]

JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej, KRENKER, Aleš. Impacts of RDP financial aid supports for setting up young farmers scheme. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2018, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International Vienna. 2018, str. 75-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 4497452]

2017

MERGEDUŠ, Andrej, OBŠTETER, Jana, JANŽEKOVIČ, Marjan. Lastnosti fitnesa v intenzivni prireji mleka in mesa : 9. strokovni posvet. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, marec 2017, št. 16, str. 17-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 4314156

 JANŽEKOVIČ, Marjan. Strokovni posveti. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, marec 2017, št. 16, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 4314412

JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej. Izvajanje rejskega programa za lisasto pasmo v zadnjem desetletju. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, december 2017, str. 32-34. [COBISS.SI-ID4406828

 JANŽEKOVIČ, Marjan, SMOLINGER, Jože. Prireja kakovostnega govejega mesa - krave dojilje lisaste pasme. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, avgust 2017, letn. 25, št. 17, str. 28-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 4345644

BRUS, Maksimiljan, MERGEDUŠ, Andrej, PREVOLNIK POVŠE, Maja, JANŽEKOVIČ, Marjan. Better tolerance against dietary mycotoxins in fattening bulls when supplemented with Farmatan-D. V: ČUBRIĆ ČURIK, Vlatka (ur.). Animal science days, 25th International Symposium 'Animal Science Days' September 20 - 22, 2017 Brandlucken, Austria, (Agriculturae Conspectus Scientificus, ISSN 1331-7768, vol. 82, Number 2, 3). [Zagreb]: University of Zagreb, Faculty of Agriculture. 2017, vol. 82, no. 3, str. 303-306, graf. prikazi. https://hrcak.srce.hr/191846. [COBISS.SI-ID 4399404],

JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej. Assessment of stress on horses through the salivary cortisol concentration. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2017, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International Vienna. 2017, str. 55-62, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4380972].

2016

 PRIŠENK, Jernej, GRGIĆ, Ivan, JANŽEKOVIČ, Marjan, PREZELJ, Matic, BRATIĆ, Vjekoslav, TURK, Jernej. Econometric appraisal of the demand for beef, pork and poultry in Slovenia. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu, ISSN 1332-0025, 2016, vol. 18, no. 6, str. 547-550, ilustr. http://hrcak.srce.hr/172144. [COBISS.SI-ID 4249900

 PRIŠENK, Jernej, BOREC, Andreja, JANŽEKOVIČ, Marjan, GRGIĆ, Ivo, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej. The economic viability of value-based food chain for dairy farms in mountain regions: an econometric analysis approach. Mljekarstvo : proizvodnja proučavanje i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, ISSN 0026-704X, 2016, vol. 66, no. 3, str. 231-238, graf. prikazi, doi: 10.15567/mljekarstvo.2016.0308. [COBISS.SI-ID 4171564],

FLERE, Damjana, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ŠKORJANC, Dejan, JANŽEKOVIČ, Marjan, JERETINA, Janez. Evaluation of factors affecting somatic cell count in milk. V: DOVČ, Peter (ur.). Technology driven animal production, 24th International Symposium Animal Science Days, Ptuj, September 21st-23rd, 2016, (Acta agriculturae slovenica, ISSN 1854-4800, Supplement, 2016, 5). Ljubljana: Biotechnical Faculty. 2016, suppl. 5, str. 148-153, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4220716

JANŽEKOVIČ, Marjan. Delovanje zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, avgust 2016, št. 14, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 4205612

JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, REPIČ, Milan. Preizkušnja sorodnikov bikov lisaste pasme na testni postaji za lastnosti rasti in klavne kakovosti. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, december 2016, št. 15, str. 22- 25, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4263724

REPIČ, Milan, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej. 10 let preizkušanja bikov polbratov na testni postaji ŽIPO Lenart. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ISSN 1580-3473, december 2016, št. 15, str. 28-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 4263980

JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej. From conceptual idea to construction of new free stall for dairy cows using autodesk autocad program. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2016, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International Vienna. 2016, str. 39-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 4260908

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand