Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

Strokovno in raziskovalno delo

 

Strokovne naloge:

 • vodenje izvedbe progenega testa,
 • načrtovanje in vodenje prehranskih poskusih,
 • vodenje in koordinacija Zveze društev Rejcev govedi Lisaste pasme Slovenije.

 

Izvedba strokovnega in raziskovalnega dela skupaj s podjetji:

 

Aktualne povezave:

 

Progeni test za lisasto pasmo goveda

Za potrebe selekcije v govedoreji opravljamo v skladu z potrjenim rejskim programom za lisasto pasmo testiranje za lastnosti rasti in klavne kakovosti. Progeni test izvajamo na potomcih mladih bikov, ki morajo biti ob upoštevanju pogojev testiranja naključno izbrani iz celotne populacije goved, v kateri se za osemenjevanje uporabljajo mladi biki.


Omenjeno testiranje oz. preizkušnjo opravlja Katedra za rejo in prehrano živali Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru ter podjetje Žipo Lenart. Teleta za vhlevitev zbirajo območni kmetijsko gozdarski zavodi, ki delujejo pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Po vsakem mladem biku – očetu iz postaje za direktni test v Murski Soboti, ki je vključen v osemenjevanje, se zbere med 10 in 12 sinov polbratov.

bikci


Test je razdeljen na predtesno in testno obdobje. Ko žival doseže 150 kg telesne mase, se začne testno obdobje. V tem času se živali tehtajo in merijo na 60 dni. V času testiranja se opravi 6 tehtanj. Zadnje tehtanje je kontrolno tehtanje, ki se izvede dva dni zapored pred izhlevitvijo živali ob doseženi optimalni stopnji dopitanosti. Ta pomeni optimalno izkoriščenost zmogljivosti živali za prirejo mesa ter tako kakovost klavnih polovic posamezne živali, ki je najbolj sprejemljiva za porabnike mesa. Zbrani podatki o stestiranih živalih se vnašajo v Centralno podatkovno zbirko.

Zajeta slika testna biki

 

Testna postaja za perutnino

Namen testne postaje:

 • testiranje novih receptur krmnih mešanic za perutnino,
 • testiranje novih surovin,
 • testiranje posameznega krmila v krmni mešanici,
 • testiranje dodatkov v krmi in vodi,
 • testiranje različnih provenienc in pasem pitovnih živali,
 • testiranje različnih kategorij živali (petelini, jarkice, kopuni) ... 

V sklopu raziskav beležimo:

 • porabo krme v oddelku,
 • poraba vode v reji/skupini, 
 • individualno maso piščanca,
 • obnašanje živali (WQP),
 • oceno zdravstvenega stanja,
 • parametre krvnega seruma,
 • histološke parametre črevesnih resic.

V sklopu raziskav izračunavamo:

 Proizvodne parametre:

 • povprečno maso živali,
 • povprečno porabo krme/žival,
 • izkoristljivost krme,
 • indeks ekonomičnosti reje. 

Rastne parametre:

 • prirast telesne mase,
 • intenzivnost rasti.

 testna

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand