Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

Katedra za rejo in prehrano živali

Katedra za rejo in prehrano živali izobražuje in razvija strokovne, znanstvene ter praktične veščine študentov iz celotnega področja reje živali. Popolno razumevanje življenjskega cikla rejnih živali in njihovega počutja ter poznavanje gospodarskih, okolijskih in družbenih posledic je bistveno za reševanje prihajajočih izzivov povezanih z živalsko prirejo. Pomembno pri tej usmeritvi je vključevanje celotnega spektra deležnikov, torej rejcev, potrošnikov in študentov ter jim tako omogočiti prepoznavanje njihove vloge v razvojnem procesu.

Pedagoško delo, v katerem sodelujejo člani katedre, se nanaša na multidisciplinarno in interaktivno delo med različnimi smeri dodiplomskega in podiplomskega študija. Ob poučevanju smo predavatelji dejavni tudi pri znanstvenem in strokovnem delu, smo aktivni člani številnih strokovnih odborov in komisij, rejskih zvez in društev ter drugih organizacijskih oblik delovanja v kmetijstvu. Raziskovalne potenciale usmerjamo v izvajanje uporabnih raziskav na področju reševanja tehnoloških problemov, prostorskega planiranja na državnem in lokalnem nivoju, v testiranja novih in alternativnih tehnologij reje goveda, perutnine in prašičev v skladu s smernicami dobre kmetijske prakse in iskanju optimalnih rešitev v izbiri krmil in oskrbi živali s hranili

Na katedri izredno cenimo pomembno sodelovanje s številnimi kmetijsko-gospodarskimi subjekti, s katerimi smo izvedli tudi več znanstvenih projektov in strokovnih nalog.

 

Vizija

Vizija katedre je izobraziti in pripraviti diplomante in magistratne, da postanejo vodje razvoja dobrih tehnologij z občutkom za dobrobit v kmetijstvu in živinoreji. S temeljitim znanjem in veščinami v živinoreji, podprto z raziskavami in uporabo najnovejših tehnologij, želimo nastopati kot ugleden znanstveni in strokovni subjekt tega področja v sodelovanju z ostalimi znanstvenimi ustanovami ter drugo zainteresirano javnostjo z namenom spodbudili razvoj ekonomsko izvedljivih, družbeno odgovornih in okolijsko trajnostnih sistemov.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand