Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline

QR katedra

 

AKTUALNO za bodoče študente INFORMATIVNI DAN


Predstavitev poklica inženirja ekološkega kmetijstva      Video

Poklic

 Dobre kmetijske prakse: Ekološko kmetijstvo Video 1  Video 2

Eko1 Eko2

Sodelovanje s kmetijami: Nekemične metode zatiranja plevelov v soji  Video

soja

 Naši študentje: Zlate misli - biodinamična kmetija Turinek

Turinek

 Naši študentje: Lušt

LUŠT

Naši študentje: Ocean Orchids d.o.o.

orhideje

Posebna izdaja časopisa ob informativnem dnevu

 Novice

 

 

Eko2 razglednica

   
 

Vizija in cilji katedre                                                                                 
Vizija katedre je proučevanje in razvoj sonaravnih in tržno zanimivih področij zelenjadarstva, okrasnih rastlin in poljedelstva. Pri tem ima poseben pomen interdisciplinarnost in zaokrožen proizvodni proces od njive, semena, do vilic.

Cilj katedre
je izobraževati in podajati praktično uporabna znanja, ki omogočajo, z osnovno in dopolnilnimi dejavnostmi, uspešno gospodarjenje na povprečnih slovenskih kmetijah in večjih gospodarstvih.
 
 


Člani katedre                                                                                                                            

 

francibavec

red. prof. dr. Franc BAVEC

Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine

Delovna področja: poljedelstvo, alternativne rastline, ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava

tel: 00 386 (2) 320 90 30

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
govorilne ure: ponedeljek 7.30-9.00, pisarna G106

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
Martina B

red. prof. dr. Martina BAVEC

Ekološko kmetijstvo

Delovna področja: zelenjadarstvo, poljedelstvo, ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava

tel: 00 386 (2) 320 90 49

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
govorilne ure: torek 11.30-12.00, pisarna G107

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
Andrej

izr. prof. dr. Andrej ŠUŠEK                                                                             Delovna področja: okrasne rastline, razmnoževanje rastlin, zelenjadarstvo, poljedelstvo                                                                                                             tel: 00 386 (2) 320 90 05

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
govorilne ure: torek 11.30-12.00, mansarda

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
Silva

doc. dr. Silva GROBELNIK MLAKAR - prodekanica za Mednarodno dejavnost, Erasmus koordinatorica, tutorka študijskega programa Agronomija                                 Delovna področja: poljedelstvo, požetvene tehnologije, ekološko kmetijstvo         tel: 00 386 (2) 320 90 82

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
govorilne ure: ponedeljek 9.00-10.30, ali po dogovoru, pisarna G105

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
 fredi 2

viš. pred. mag. Manfred JAKOP                                                                         Delovna področja: poljedelstvo, zelenjadarstvo, ekološka in integrirana pridelava tel: 00 386 (2) 320 90 01

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
govorilne ure: ponedeljek 9.00-10.30, ali po dogovoru, pisarna G105

bibliografija: COBISS
raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
 Martina R

viš. pred. dr. Martina ROBAČERtutorka študijskega programa Ekološko kmetijstvo  Delovna področja: ekološko kmetijstvo, kmetijsko okoljski program, turizem na ekoloških kmetijah

tel: 00 386 (2) 320 90 49

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

govorilne ure: torek, 11.00-12.00, pisarna G107

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
 

 


 
 Inštitut za ekološko kmetijstvo                                                                                
Potrdila o ustreznosti proizvodov za uporabo v ekološki pridelavi:
 
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016

 

 
Nosilci in izvajalci predmetov                                                                     
 
Člani katedre smo nosilci in izvajalci predmetov na vseh študijskih programih.
I. stopnja Bolonjskega študija
1. letnik
 
 
OSNOVE EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščineEkološko kmetijstvoŽivinoreja, Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo )
KMETIJSKI OKOLJSKI PROGRAM (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščineEkološko kmetijstvo)
 
 
2. letnik
 
EKOLOŠKO POLJEDELSTVO (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Ekološko kmetijstvo, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJEVO, rastlinska in živinorejska usmeritev)
OSNOVE DENDROLOGIJE (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
SPLOŠNO VRTNARSTVO ( Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, ŽivinorejaBiosistemsko inženirstvo,Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo )
PRIDELAVA OKRASNIH RASTLIN ( Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine)
EKOLOGIJA IN RAZVOJ POLJŠČIN TER ZELENJADNIC ( Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Ekološko kmetijstvo)
EKOLOŠKO ZELENJADARSTVO (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Ekološko kmetijstvo, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
PRIDELAVA V RASTLINJAKIH (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine)
GLAVNE IN ALTERNATIVNE POLJŠČINE  (Management v agroživilstvu in razvoj podeželja)
OKRASNE RASTLINE (Management v agroživilstvu in razvoj podeželja)
OSNOVE VRTNARSTVA IN ZELENJADARSTVA  (Management v agroživilstvu in razvoj podeželja)
OSNOVE EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA (Management v agroživilstvu in razvoj podeželja)
DENDROLOGIJA (Management v agroživilstvu in razvoj podeželja)
EKOLOŠKO KMETOVANJE (Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE)
OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE (Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE)
 
 
3. letnik
 
PRIDELOVANJE ZELIŠČ (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine)
INTEGRIRANA PRIDELAVA POLJŠČIN (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine)
ZELENJADARSTVO – INTEGRIRANA PRIDELAVA (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine)
UPORABA RASTLIN (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine)
URBANA HORTIKULTURA (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine)
INDUSTRIJSKE POLJŠČINE ( Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine)
DIPLOMSKO DELO ( Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Ekološko kmetijstvo, Živinoreja, Biosistemsko inženirstvo,Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo)
SOBNE RASTLINE (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine)
TURIZEM IN EKOLOŠKO KMETIJSTVO (Ekološko kmetijstvo )
POŽETVENE TEHNOLOGIJE NJIVSKIH RASTLIN IN VARNOST TER KAKOVOST KMETIJSKIH PRIDELKOV (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Ekološko kmetijstvo)
MANAGEMENT EKOLOŠKIH KMETIJ (Ekološko kmetijstvo)
ZAKONODAJA, KONTROLA IN CERTIFIKACIJA EKOLOŠKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL (Ekološko kmetijstvo)
ZRNATA KRMA (Živinoreja, Biosistemsko inženirstvo, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, živinorejska usmeritev)
POLJŠČINE (Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
VRTNARSTVO (Univerzitetni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)(Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
 
 
II. stopnja Bolonjskega študija
Program Kmetijstvo
 
1. letnik
BIOLOŠKO - FIZIOLOŠKE IN EKOLOŠKE ZNAČILNOSTI ALTERNATIVNIH RASTLIN 
AGROEKOLOGIJA IN PREHRANA POLJŠČIN TER ZELENJADNIC
PRIDELOVALNI SISTEMI IN OKOLJEVARSTVENI VIDIKI V PRIDELAVI GLAVNIH POLJŠČIN
PRIDELOVALNI SISTEMI IN OKOLJEVARSTVENI VIDIKI V VRTNARSTVU
SPRAVILO IN POŽETVENE TEHNOLOGIJE V VRTNARSTVU IN POLJEDELSTVU
ALTERNATIVNE POLJŠČINE - PRIDELOVALNI SISTEMI IN RABA
 
2. letnik
VEGETATIVNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN
IZBRANE TEME IZ EKOLOŠKEGA POLJEDELSTVA
IZBRANE TEME IZ EKOLOŠKEGA ZELENJADARSTVA
 
 
Program Agrarna ekonomika 
1. letnik
MANAGEMENT EKOLOŠKIH KMETIJ
 
Program Varnost hrane v prehrambeni verigi
1. letnik
OKOLJE, HRANA IN PROIZVODNI SISTEMI
 


Mentorstva članov katedre                                                                                             
Člani katedre smo mentorji (2008 - 2018) pri:
- doktorskih disertacijah

ŠTRAUS, Saša. Potencialni indikatorji za ocenjevanje trajnosti v pridelavi hrane na njivah. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52423.

GROBELNIK MLAKAR, Silva. Agronomic characteristics, potential utilisation and quality of grain amaranth Amaranthus cruentus L. : ph. d. thesis = Agronomske značilnosti, potencialna raba in kakovost pridelka zrnatega ščira Amaranthus cruentus L. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52106

TURINEK, Matjaž. Comparability of the biodynamic production system regarding agronomic, environmental and quality parameters : Ph. D. Thesis = Primerljivost biološko dinamičnega pridelovalnega sistema glede na agronomske, okoljske in kakovostne parametre. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=21006

FEKONJA, Milojka. Growth, photosynthetic parameters and yield in sweet maize in response to mulch, nitrogen fertilizers and water supply : Ph. D. Thesis = Rast, parametri fotosinteze in pridelek sladke koruze v odvisnosti od zastirk, dušikovih gnojil in oskrbe z vodo. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=19091.

 - magistrskih delih
 
LISEC, Urška. Vpliv načina prekinitve rasti rastlin za agroekološke storitve na število talnih členonožcev v dveh letih projekta SoilVeg. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72303

TAMŠE, Nina. Ekološka živila v kuhinjah javnih zavodov na območju Savinjske regije. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64972.

SEVER, Marko. Development of organic farms in local area - how to transform local farms to 100 % organic for one local or regional area: Master Thesis. Graz: FH Joanneum, 2016. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4338220]

KUKOVIČ, Gregor. Notranja kakovost solate v odvisnosti od kmetijskih pridelovalnih sistemov. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64516.

VUKMANIČ, Tjaša. Okoljski odtis poljščin in zelenjadnic v odvisnosti od pridelovalnega sistema. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60673.

URBANČ, Kristina. Ostanki pesticidov v zelenjavi in sadju. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64527.

KUKOVIČ, Gregor. Povečanje učinkovitosti obdelave tal z uporabo RTK-navigacije. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64516.

PUKŠIČ, Primož. Možnost preusmeritve kmetij na vodovarstvenem območju Apaškega polja v ekološko kmetovanje. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55627.
 
JAKOP, Manfred. Vpliv različnih prekrivnih rastlin, agrotehničnih ukrepov in lokacije na rast,razvoj in pridelek oljnih buč (Cucurbita pepo L. convar. cittrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.) ter vsebnost mineralnega dušika v tleh v ekološki pridelavi = The Effects of cover crops, cultivation system and location on soil mineral nitrogen, growth and yield organically produced oil pumpkins (Cucurbita pepo L. convar. citrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.). http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13924.
 
ŽULJAN, Marko. Rast in pridelek zelenjadnic v združeni setvi : magistrsko delo = Growth and productivity of vegetables in intercropping system. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8228
 
 
 - visokošolskih in univerzitetnih diplomskih delih starih programov in diplomskih delih bolonjskih študijskih programov 1. stopnje (glej COBISS)
 

 Učna gradiva, kjige, priročniki                                                                          

 

Učna gradiva, knjige, priročniki... katerih avtorji / soavtorji smo člani katedre:

EKOgastro

Martina Robačer, Tjaša Vukmanič, Franc Bavec, Martina Bavec
EKO gastronomija
Koraki do zaupanja vredne (certificirane) ponudbe ekološke hrane v gastronomiji  
52 str.
Leto izdaje: 2018
Maribor, Univerzitetna založba UM

 

  teloh
Jože BAVCON, Klemen ELER, Andrej ŠUŠEK
TELOHI (Helleborus L.) V SLOVENIJI = HELLEBORUS (Helleborus L.) IN SLOVENIA
205 str.
Leto izida: 2012
Ljubljana: Botanični vrt Univerze
ISBN 978-961-6822-15-2        

 

 

 

 

 

 
Snežana I. Oljača, Franc Bavec
ORGANSKA PROIZVODNJA HELJDE I ALTERNATIVNIH ŽITA: PRIRUČNIK
68 str.
Leto izida: 2011
Beograd: Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia organica
ISBN 8688997004, 9788688997003
alt
Janoš BERENJI, Ferenc BALAŽ, Franc BAVEC
ULJANA TIKVA I NJENA PROIZVODNJA
 
67 str.
Leto izzida: 2010
Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
ISBN 978-86-80417-25-7
 alt
 
Martina BAVEC, Martina ROBAČER, Polonca REPIČ,Dominika ŠTABUC-STARČEVIČ
SREDSTVA IN SMERNICE ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO
 
149 str.
Leto izida: 2009
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Inštitut za ekološko kmetijstvo
ISBN 978-961-6317-34-4

Namen publikacije "Sredstva in smernice za ekološko kmetijstvo" je seznanitev z novostmi na področju ekološkega kmetijstva, ki so z novo zakonodajo vstopile v veljavo 1.1.2009 na območju celotne Evropske Unije. Spremembe v zakonodaji narekujejo številne novosti, ki jih morajo upoštevati ekološki pridelovalci in predelovalci ter tudi vsi drugi izvajalci v tej dejavnosti. V publikaciji so še podrobneje opredeljena rastlinska pridelava (gnojenje in varstvo rastlin), živinoreja, predelava in označevanje ekoloških živil. Dodani so tudi nasveti in primeri izračunov različnih normativov. Kljub temu, da naj bi potekalo ekološko kmetijstvo v zaključenem krogotoku in s čim manj dokupi različnih kmetijskih repromaterialov, se pri nekaterih panogah tudi ti uporabljajo. V zadnjem času je na slovenskem trgu  narasla ponudba sredstev, ki so načeloma primerna/dovoljena za ekološko kmetovanje in ustrezajo zahtevam zakonodaje, niso pa v tem smislu posebej označena. Zato je namen izdaje te publikacije oblikovati za različne namene sezname na slovenskem trgu dostopnih gnojil, sredstev za varstvo in nego ter krepitev rastlin, čistil, krme in dodatkov za predelavo. Tako bodo lahko vsi zainteresirani za okolju in človeku prijaznejše kmetijske repromateriale uporabljali to publikacijo kot priročnik za izbor primernih sredstev za ekološko kmetijstvo.Publikacija je univerzitetni učbenik.

 
 
 
Franc Bavec, Martina Bavec
ORGANSKO PROIZVODSTVO I UPOTREBA NA ZAMENSKI KULTURI
 
234 str.
Leto izida: 2009
Skopje: Izdavački centar Tri
ISBN 978-9989-187-90-2
 
 
 
 alt
 
Franc Bavec, Martina Bavec
 
241 str.
Leto izida: 2006
Boca Raton: Crc Press
ISBN-13: 978-1-57444-617-3, ISBN: 1-57444-617-7

Merging coverage of two increasingly popular and quickly growing food trends, Organic Production and Use of Alternative Crops provides an overview of the basic principles of organic agriculture and highlights its multifunctionality with special emphasis on the conservation of rare crops and their uses. Considering more than 30 disregarded and neglected crops suitable for growth in temperate climates, each chapter covers the botany, climate conditions, cultivars, production and yield, growth and ecology, organic cultivation, harvesting, handling and storage, and utilization where the information is available and applicable to the crop under discussion. Other topics include organic production systems, the nutritional and health benefits of products, food processing, and suggestions for some homemade foods.The authors have a wide range of experience in the growing and processing of alternative crops, the management of the processing projects, and the marketing of organic products. They have worked in close cooperation with many small scale processing activities on farms and in the food industry. Drawing on their combined experience, they provide a summary of the major problems and the knowledge base for utilization of alternative crops in new products. The broad range of coverage and interdisciplinary approach make this book a comprehensive reference and useful tool not only for the production of alternative crops but also for the development of new niche market products.

 
Franc BAVEC, Metka SLEKOVEC
OD NJIVE DO MEJICE IN KRUHA: izbrane teme iz poljedelstva
 
212 str.
Leto izida: 2003
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo
 
 
 
 
Franc Bavec
NEKATERE ZAPOSTAVLJENE IN/ALI NOVE POLJŠČINE
 
215 str.
Leto izida: 2000
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo

Avtor v knjigi predstavi poljščine, ki so bile nekdaj pri nas ali drugod po svetu pogost člen njivskega kolobarja in čeprav so sedaj "zapostavljene", lahko kdaj v prihodnje postanejo ponovno gospodarsko zanimive. V knjigi so opisane tudi druge rastline kot sladki krompir, kvinoja, vinja, nekatere vrste prosa in druge poljščine, ki pri nas niso bile nikoli razširjene, vendar vsaj nekatere od njih utegnejo postati uspešna alternativa dosedanjim kulturam. Skupno je v knjigi predstavljeno 37 rastlin, sistematično urejenih, ki bralcu podaja osnovno informacijo o posamezni rastlini, njenem gencentru, izgledu, razširjenosti v svetu nekdaj in danes, agrotehniki in njeni dejanski ali potencialni uporabnosti.

 


 


Na katedri smo avtorji in soavtorji številnih strokovnih člankov in prispevkov, izvajamo strokovna predavanja in usposabljanja za svetovalno službo, kmete (izobraževanja v okviru KOP, EK), predavamo srednjim in osnovnim šolam, organiziramo dneve odprtih vrat, aktivno smo udeleženi na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, itd.


AGRA 2017

Kakovost ekološke hrane v primerjavi s konvencionalno: prispevek na okrogli mizi, ki jo je organizirala Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru s partnerji z naslovom "Ekološka živila v gastronomiji BIO + LOKALNO = IDEALNO"


AGRA 2015

Pomen prenosa znanja v ekološkem kmetijstvu: predstavitev na strokovnem posvetu "Kako razviti potencial slovenskih kmetij za več lokalne hrane, ki je potekal v okviru Dneva ekološkega kmetijstva

Možnosti za izboljšanje rodovitnosti tal z uporabo podsevov in novimi pristopi ravnanja s tlemi v pridelavi zelenjave in oljnih buč - projekta InterVeg in SoilVeg [predstavitev na sejmu AGRA 2015 v okviru Dneva ekološkega kmetijstva]

Predstavitev PKP projektov:

- Dejavniki kakovosti bučnega olja in uporaba zelenih tehnologij

- Predelava soje v tofu s stališča varnosti in kakovosti


AGRA 2014

Novinarska konferenca: Predstavitev 15. Alpe jadran BiOSiMPOZija "BiO gre v šolo" na temo: "Ekološko kmetijstvo in pomen ekološko pridelane hrane", ki bo 28. in 29. 8. 2014 na Pivoli pri Mariboru (FKVB)
 
Organizatorji: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske
vede, Združenje BioAustria in IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

AGRA 2013

Predstavitev mednarodnega projekta CORE ORGANIC II – COBRA

Predstavitev CRP projekta Alternativne poljščine v različnih pridelovalnih sistemih in kolobarjih kot osnova za prilagajanje klimatskim razmeram ter oskrbe s kakovostno krmo in hrano

Predstavitev mednarodnega projekta CORE ORGANIC II – INTERVEG:»Multifunkcionalne koristi prekrivnih rastlin v združenih podsevih z zelenjavo - por in cvetača s podsevom bele detelje«


AGRA 2012

Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva


 


 Projekti                                                                                                                                      

Člani katedre smo avtorji in soavtorji številnih znanstvenih člankov (Cobiss). Prav tako aktivno, kot vodje in partnerji, sodelujemo v nacionalnih ter mednarodnih projektih.

Na področju ekološkega kmetijstva sodelujemo v »European Network of Organic Agriculture University Teachers - ENOAT«.


  • Nacionalni projekti
 Šifra  Naslov projekta (na povezavi opis/povzetek projekta)  Trajanje  Vloga v projektu
V4―1514 EKO-GASTRO: Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil 20152017 Vodja (Martina BAVEC)
V4―1108 Vrednotenje parametrov kakovosti in varnosti vrtnin iz različnih sistemov pridelave v Sloveniji in iz tujine za oblikovanje nacionalne sheme kakovosti zelenjave 1.7.2014―31.12.2016 Partnerji
V4―1107 1.7.2014―30.6.2017 Vodja (Franc BAVEC)
V4―1137 1.10.2011―30.9.2014  Vodja (Franc BAVEC) 
J4―4187 1.7.2011―30.6.2014 Partnerji
J4―4187 Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji 1.1.2011―30.9.2013  Partnerji
V4―1062 1.10.2010―31.3.2013  Partnerji
V4―1019 Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva 1.10.2010―30.9.2012 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0472 Sladka koruza - razvoj novega, okoljsko, ekonomsko in podnebno sprejemljivega proizvoda 1.9.2008―28.2.2011 Vodja (Franc BAVEC)
J4―9532 Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave 1.7.2007―30.6.2010 Vodja (Martina BAVEC)
V4―0489 Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji 1.9.2008―30.6.2010  Partnerji
L4―9577 Raziskave še nepojasnjene rasti, razvoja in sestave semen alternativnih oljnic 1.1.2007―31.12.2009  Vodja (Franc BAVEC)
V4―0332 Intercropping - alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin  1.10.2006―30.9.2009  Vodja (Martina BAVEC)
V4―0333 Analiza možnosti uvedbe energetskih rastlin za predelavo v bioplin na slovenskih kmetijskih gospodarstvih 1.10.2006―30.1.2009 Partnerji
L4―6349 Raziskave še nepojasnjene rasti, sestave in reoloških lastnosti semena zrnatega ščira 1.7.2004―30.6.2007 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0101 Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva 1.9.2004―30.11.2006 Partnerji
V4―0104 Ekološka pridelava zelenjave 1.9.2004―30.9.2006 Vodja (Martina BAVEC)
V5―0869 IPP - integrirana pridelava hrane 1.10.2003―30.9.2006 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0865 Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih 1.10.2003―30.1.2006 Vodja (Martina BAVEC)
V5―0859 Tržni potenciali posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in oblikovanje tržnih strategij na ciljnih trgih 1.10.2003―30.9.2005 Partnerji
V4―0743 Razvoj novih tehnik pridelave bučevk (oljne buče, lubenice), primernih za ekološko kmetovanje 1.10.2002―30.9.2005 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0411 1.10.2000―31.8.2003 Partnerji
V4―0413 Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zelenjave z dušikom in uvajanje prognoze namakanja 1.10.2000―31.3.2003 Vodja (Martina BAVEC)
V4―0455 Integrirana pridelava zelenjave - tržni in informacijski model ter izboljšave v tehniki pridelave 1.1.2002―31.10.2003 Vodja (Martina BAVEC)
V4―0465 Pridelovanje in ocena konkurenčnosti pridelkov alternativnih poljščin 1.1.2002―31.10.2004 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0293 Alternativa-zrnati ščir:prilagodljivost, biološki potencial,ekološko pridelovanje in raba v Sloveniji 1.11.1999―31.10.2001 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0308 Gnojenje pšenice z dušikom 1.11.1999―31.10.2001 Vodja (Franc BAVEC)
V4―9122 Žlahtnjenje oljnih buč; oblikovanje grmičastih oblik oljnih buč 1.10.1997―30.9.2000 Partnerji
V4―9125 Integralna pridelava zelenjave - smernice, uvajanje novih postopkov in trženje 1.10.1997―30.9.2000 Vodja (Martina BAVEC)
L4―7408 Tehnološko-ekološka primerjava klasičnih in bolj sonaravnih sistemov pridelovanja koruze 1.1.1996―30.11.1998 Vodja (Franc BAVEC)

 


  •  Mednarodni projekti
Duration  Project title   Type of action  Role in the project 
20172019 Iron Age Danube: Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju DonaveMonumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave INTERREG SI-AT Vodja (Andrej Šušek)
20162019 PalaeoDiversiStyria: Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega Sveta INTERREG SI-AT Vodja (Andrej Šušek)
20152018

SoilVeg: Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops

OP 7, Core Organic II Partner
20132016 Building capacity of Serbian Agriculture Education to link with Society (CaSA) Tempus Partner
20132014 Health-Care NE - Zavedanje o trajnostni prehrani Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 Partner
20132016

COBRA   - Coordinating organic plant breeding Activities for diversity Koordinacija ekološkega žlahtnjenja za večjo diverziteto

OP 7, Core Organic II Partner

20122015

INTERVEG - Enhancing multifunctional benefits of cover crops – vegetables intercropping

Multifunkcionalne koristi prekrivnih rastlin v združenih podsevkih z zelenjavo

OP 7, Core Organic II Partner
20122013 Alternative crops in organic production as a form of enhancement market of food product  Bilateralni projekt s Srbijo (Novi Sad)  
20122013 The inpact of crop production system in agronomy on yield, quality of yield and environment protection Bilateralni projekt s Srbijo (Novi Sad)  
20122013 Diverse functions of cover crops in environement preservation Bilateralni projekt s Hrvaško (Osijek)  
20122014 LOVEt II - Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science to practice in the organic farming sector Leonardo da Vinci (projekt partnerstev) Partner
20102013 International Seminar on Sustainable Technology Development GUNI Partner
20102012 QualiRedFruits: New agricultural practices for quality production of red fruits enriched in healthy compounds OP 7, SME Partner
20092011 LOVEt: Creating a platform for communication between science and practice in organic food system Leonardo da Vinci (projekt partnerstev) Partner
20072009 Visit to Germany DAAD Coordinator
20052007 Eco-logica: development of central data bank on european level for the education of organic farming advisers Leonardo da Vinci Partner
20042006

CHANNEL - Opening channels of communication and research in the EU and newly accessed (EU Candidate) countries about Ecological farming

OP 6 Partner
2013 Ecological production systems for environmental and human health (EPSEN) VŽU, Erasmus (intenzivni program) Partner

2008, 2010, 2012

Organic Food Production Chain VŽU, Erasmus (intenzivni program) Partner
2003, 2005, 2007 Alternatives for ecological (organic) crop production VŽU, Erasmus (intenzivni program) Coordinator
20092011 Organic.Balkanet - Developing the skills of Organic Agriculture Trainers for the Balkans Leonardo da Vinci (projekt prenosa inovacij) Partner


Dogodki katedre                                                                                                                           

Katedra organizira in soorganizira različne dogodke: simpozij Aktualno na področju ekološkega kmetijstva, Alpe Jadran Biosimpozij, dneve odprtih vrat, itd. 


September 2019

Izziv eko seme


 19. 1. 2016: Slavnostna akademija ob 10. obletnici izvajanja študijskega programa "Ekološko kmetijstvo" in 9. posvet z mednarodno udeležbo "Aktualno na področju ekološkega kmetijstva"

e-zbornik
fotogalerija

Usposabljanje EK 2015:
 
- Ekološko kmetijstvo kot ukrep PRP 2014-2020 (uvod)
- Varstvo voda in tal ter podnebne sprememebe v povezavi z ekološkim kmetijstvom
- Trženje na ekoloških kmetijah

25. in 26. 11. 2013: udeležba članov katedre na Danube Soya Congress v Augsburgu, kjer je prof. dr. Martina Bavec moderirala Forum I.

3. 10. 2013: DAN ODPRTIH VRAT, predstavitev projektov

- Program

- Predstavitve projektov (Core Organic II - COBRA, CRP projekt , Core Organic II - InterVEG )

- Fotogalerija

- Prispevek v oddaji Ljudje in zemlja, 27. 10. 2013


6. 3. 2014: Danube Soya Information Event and Round Table “Perspectives of Soybean in Slovenia”


21. 2. 2013: AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA

- Program


7. 2. 2012: AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA - "Inovativni pristopi v ekološki pridelavi zelenjave in poljščin"

- Program


11.19. 11. 2011: 14. ALPE JADRAN BIOSIMPOZIJ

- Program

- Zbornik izvlečkov


27.29. 1. 2010: 13. ALPE JADRAN BIOSIMPOZIJ in AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA - "Raziskovanje in prenos znanja v ekološkem kmetijstvu"

- Program 

10. 9. 2017 - OBVESTILO ZA EKOLOŠKE PRDELOVALCE IN PREDELOVALCE - povabilo k oglaševanju


Januar 2019 - Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019

 

Aktualno 2019

 Predavanja:

Predstavitev 1

Predstavitev 2

Predstavitev 3

Predstavitev 4

Predstavitev 5

Predstavitev 6

Predstavitev 7

Predstavitev 8

Predstavitev 9

Predstavitev 10


  Aktuale novice                                                                                         
   

17. september 2019/Slovenske novice

Članek o ekološkem kmetijstvu s prof. dr. M. Bavec.

 Ekološko kmetijstvo kot nova priložnost

 

 

 

 

 

 

 

 


September 2019

Izziv eko seme