Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov


Mentorstva članov katedre                                                                                             
Člani katedre smo mentorji (2008 - 2018) pri:
- doktorskih disertacijah

ŠTRAUS, Saša. Potencialni indikatorji za ocenjevanje trajnosti v pridelavi hrane na njivah. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52423.

GROBELNIK MLAKAR, Silva. Agronomic characteristics, potential utilisation and quality of grain amaranth Amaranthus cruentus L. : ph. d. thesis = Agronomske značilnosti, potencialna raba in kakovost pridelka zrnatega ščira Amaranthus cruentus L. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52106

TURINEK, Matjaž. Comparability of the biodynamic production system regarding agronomic, environmental and quality parameters : Ph. D. Thesis = Primerljivost biološko dinamičnega pridelovalnega sistema glede na agronomske, okoljske in kakovostne parametre. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=21006

FEKONJA, Milojka. Growth, photosynthetic parameters and yield in sweet maize in response to mulch, nitrogen fertilizers and water supply : Ph. D. Thesis = Rast, parametri fotosinteze in pridelek sladke koruze v odvisnosti od zastirk, dušikovih gnojil in oskrbe z vodo. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=19091.

 - magistrskih delih
 
LISEC, Urška. Vpliv načina prekinitve rasti rastlin za agroekološke storitve na število talnih členonožcev v dveh letih projekta SoilVeg. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72303

TAMŠE, Nina. Ekološka živila v kuhinjah javnih zavodov na območju Savinjske regije. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64972.

SEVER, Marko. Development of organic farms in local area - how to transform local farms to 100 % organic for one local or regional area: Master Thesis. Graz: FH Joanneum, 2016. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4338220]

KUKOVIČ, Gregor. Notranja kakovost solate v odvisnosti od kmetijskih pridelovalnih sistemov. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64516.

VUKMANIČ, Tjaša. Okoljski odtis poljščin in zelenjadnic v odvisnosti od pridelovalnega sistema. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60673.

URBANČ, Kristina. Ostanki pesticidov v zelenjavi in sadju. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64527.

KUKOVIČ, Gregor. Povečanje učinkovitosti obdelave tal z uporabo RTK-navigacije. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64516.

PUKŠIČ, Primož. Možnost preusmeritve kmetij na vodovarstvenem območju Apaškega polja v ekološko kmetovanje. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55627.
 
JAKOP, Manfred. Vpliv različnih prekrivnih rastlin, agrotehničnih ukrepov in lokacije na rast,razvoj in pridelek oljnih buč (Cucurbita pepo L. convar. cittrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.) ter vsebnost mineralnega dušika v tleh v ekološki pridelavi = The Effects of cover crops, cultivation system and location on soil mineral nitrogen, growth and yield organically produced oil pumpkins (Cucurbita pepo L. convar. citrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.). http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13924.
 
ŽULJAN, Marko. Rast in pridelek zelenjadnic v združeni setvi : magistrsko delo = Growth and productivity of vegetables in intercropping system. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8228
 
 
 - visokošolskih in univerzitetnih diplomskih delih starih programov in diplomskih delih bolonjskih študijskih programov 1. stopnje (glej COBISS)
 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand