Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

 
Nosilci in izvajalci predmetov                                                                     
 
Člani katedre smo nosilci in izvajalci predmetov na vseh študijskih programih.
I. stopnja Bolonjskega študija
1. letnik
 
 
 
 
2. letnik
 
EKOLOŠKO POLJEDELSTVO (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Ekološko kmetijstvo, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJEVO, rastlinska in živinorejska usmeritev)
OSNOVE DENDROLOGIJE (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
EKOLOGIJA IN RAZVOJ POLJŠČIN TER ZELENJADNIC ( Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Ekološko kmetijstvo)
EKOLOŠKO ZELENJADARSTVO (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Ekološko kmetijstvo, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
GLAVNE IN ALTERNATIVNE POLJŠČINE  (Management v agroživilstvu in razvoj podeželja)
OSNOVE VRTNARSTVA IN ZELENJADARSTVA  (Management v agroživilstvu in razvoj podeželja)
EKOLOŠKO KMETOVANJE (Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE)
OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE (Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE)
 
 
3. letnik
 
ZELENJADARSTVO – INTEGRIRANA PRIDELAVA (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine)
TURIZEM IN EKOLOŠKO KMETIJSTVO (Ekološko kmetijstvo )
POŽETVENE TEHNOLOGIJE NJIVSKIH RASTLIN IN VARNOST TER KAKOVOST KMETIJSKIH PRIDELKOV (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Ekološko kmetijstvo)
MANAGEMENT EKOLOŠKIH KMETIJ (Ekološko kmetijstvo)
ZAKONODAJA, KONTROLA IN CERTIFIKACIJA EKOLOŠKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL (Ekološko kmetijstvo)
ZRNATA KRMA (Živinoreja, Biosistemsko inženirstvo, Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, živinorejska usmeritev)
POLJŠČINE (Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
VRTNARSTVO (Univerzitetni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)(Univerziteni št. program AGRIKULTURA IN OKOLJE, rastlinska in živinorejska usmeritev)
 
 
II. stopnja Bolonjskega študija
Program Kmetijstvo
 
1. letnik
BIOLOŠKO - FIZIOLOŠKE IN EKOLOŠKE ZNAČILNOSTI ALTERNATIVNIH RASTLIN 
AGROEKOLOGIJA IN PREHRANA POLJŠČIN TER ZELENJADNIC
PRIDELOVALNI SISTEMI IN OKOLJEVARSTVENI VIDIKI V PRIDELAVI GLAVNIH POLJŠČIN
PRIDELOVALNI SISTEMI IN OKOLJEVARSTVENI VIDIKI V VRTNARSTVU
SPRAVILO IN POŽETVENE TEHNOLOGIJE V VRTNARSTVU IN POLJEDELSTVU
ALTERNATIVNE POLJŠČINE - PRIDELOVALNI SISTEMI IN RABA
 
2. letnik
VEGETATIVNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN
IZBRANE TEME IZ EKOLOŠKEGA POLJEDELSTVA
IZBRANE TEME IZ EKOLOŠKEGA ZELENJADARSTVA
 
 
1. letnik
MANAGEMENT EKOLOŠKIH KMETIJ
 
1. letnik
OKOLJE, HRANA IN PROIZVODNI SISTEMI
 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand