Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Študijski koledar 2020/2021

Urniki
AIPS - prijava na izpite
Navodila za uporabo brezžičnega omrežja EDUROAM na FKBV UM
E-izobraževanje (Moodle)
E-pošta za študente

  Vozni red avtobusa:
 
https://arriva.si/vozni-redi/

OPOMBA: Izberite želen datum prevoza, vstopno postajališče Maribor in izstopno postajališče Pohorski dvor obr. (obračališče).


Prehodi iz študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, v bolonjske študijske programe


Izvedbeni predmetniki so dostopni v katalogu bolonjskih predmetov preko spl. aplikacije AIPS


Povezava do predpisov / pravilnikov Univerze v Mariboru: Študij na UM

Povezava za iskanje kontaktov zaposlenih na UM: Imenik zaposlenih na Univerzi v Mariboru


Povzetek prijave izbire teme (predprijava) / prijave teme / zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje FKBV UM (povzeto iz Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FKBV UM):

 • Prijava izbire teme (predprijava):
  • Študent mora oddati obrazec Prijava izbire teme zaključnega dela (Priloga 1), s katerim prijavlja izbran delovni naslov zaključnega dela in soglasje mentorja, morebitnega somentorja in predstojnika študijskega programa v referat za študentske zadeve. Izpolnjeno prilogo je potrebno oddati v elektronski (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.) in pisni obliki.
 • Prijava teme (študent študijskega programa 1. in 2. stopnje je dolžan prijaviti temo zaključnega dela najkasneje v zadnjem semestru študijskega programa):
  • NOVO: Študent temo zaključnega dela prijavi na obrazcu Prijava teme zaključnega dela (Priloga 2), ki je sestavni del Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje FKBV UM.
  • Študent odda pisno prijavo teme s soglasjem mentorja in morebitnega somentorja ter potrebnimi prilogami v pristojnem referatu v pisni in elektronski obliki (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.).
  • Obrazcu za prijavo teme priloži »dispozicijo zaključnega dela«, ki naj praviloma vsebuje:
   1. osebne podatke študenta (ime, priimek, naslov, vpisna številka, študijski program),
   2. naslov v slovenskem in angleškem jeziku (angleški naslov mora biti potrjen s podpisom prof. angleškega jezika na FKBV UM),
   3. opredelitev oz. opis problema ter raziskovalna vprašanja, ki so predmet zaključnega dela,
   4. cilje in teze,
   5. predpostavke in omejitve,
   6. predvidene metode,
   7. predvideno strukturo poglavij (kazalo),
   8. seznam predvidenih virov.
  • Po odobreni prijavi teme sta v 8. in 9. odstavku 6. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje FKBV UM opredeljeni tudi možnosti:
   • Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba naslova (Priloga 2A)
   • Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba mentorja ali/in somentorja (Priloga 2B)
 • Priprava zaključnega dela:
  • Študent pripravi zaključno delo skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje FKBV UM in Navodili za oblikovanje zaključnih del FKBV UM.
  • Študent pripravi zaključno delo v slovenskem jeziku (zaključno delo lahko lektorira profesor slovenskega jezika ali absolvent študija slovenskega jezika) s povzetkom v tujem jeziku (povzetek v tujem jeziku mora biti pregledan s strani profesorice tujega jezika FKBV UM).
  • Študent zaključno delo v elektronski obliki skupaj s prilogami odda v sistem DKUM, pri čemer sistem po vnosu izdela poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli.
   Če je mentor (in/ali morebitni somentor) zahteval, da študent zaključno delo popravi, mora ta popravljeno zaključno delo ponovno oddati v sistemu DKUM. S programsko opremo se ponovno preveri podobnost vsebine z drugimi deli, na podlagi tega pa se ponovno izdela poročilo.
  • Ko mentor (in/ali morebitni somentor) preveri in pregleda poročilo o preverjanju podobnosti vsebin zaključnega dela z drugimi deli in ko se strinja z vsebino ter obliko zaključnega dela, študentu sporoči, da lahko natisne obrazec Izjava mentorja o ustreznosti zaključnega dela (Priloga 5), ki jo mentor (in morebitni somentor) tudi podpiše.
  • Zaključno delo najprej pregleda mentor (in somentor, če je le-ta bil imenovan). Ko se mentor strinja z napisanim delom, podpiše s spiralo vezane izvode, ki so namenjeni za pregled ostalim članom komisije. Člani komisije za pregled in zagovor zaključnega dela so dolžni zaključno delo pregledati in študentu posredovati pripombe v roku 15 dni od dneva oddaje v pregled. Strinjanje z vsebino in obliko naloge člani potrdijo s podpisom na Izjavo o pregledu zaključnega dela (Priloga 6).
 • Postopek oddaje tiskane in elektronske oblike zaključnega dela študija:
  • Študent je dolžan najkasneje v roku 7 dni pred zagovorom zaključnega dela v pristojni referat članice oddati s Sklepom o imenovanju komisije za pregled in zagovor zaključnega dela določeno število vezanih izvodov zaključnega dela ter elektronsko obliko zaključnega dela za objavo v DKUM. Podrobnosti urejajo "Navodila o pripravi in oddaji elektronske oblike zaključnih del ter pogojih za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela in Navodila o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike zaključnega dela z drugimi deli".
   Študent hkrati odda tudi:
   • indeks (velja za študente, ki so ob vpisu prejeli indeks),
   • podpisano Izjavo o ustreznosti zaključnega dela (Priloga 5),
   • podpisano Izjavo o pregledu zaključnega dela (Priloga 6),
   • en izvod izjave lektorja o lektoriranju zaključnega dela,
   • Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela (Priloga 7, ki jo pridobi iz DKUM) in
   • Izjavo o objavi osebnih podatkov (Priloga 8).
    V tiskani izvod zaključnega dela se veže Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela (Priloga 7), preostale izjave pa se arhivirajo v mapi študenta.

Zagovori zaključnih del na FKBV UM so predvideni vsak zadnji delovni petek v mesecu (razen v mesecu juliju).

V izjemnih primerih s tehtnimi razlogi je možen zagovor izven predvidenih terminov na podlagi Priloge 9; Izredni termin zaključnega dela.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand