Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

Januar 2020

Člani partnerstva smo na 2. sejmu AGRITECH (dvorana L), s članom partnerstva projekta EIP in razstavljavcem podjetjem INTEREXPORT D.O.O., predstavili alternativne-avtomatizirane modularne sisteme za mehansko zatiranje plevelov pod trtami v vinogradu. Predstavitev je bila namenjena nekaterim ciljnim skupinam (kmetijsko gozdarski zavodi, vinogradniška društva, visokošolski in srednješolski učitelji …), predstavljen sistem bomo v naslednjih treh letih v okviru projekta EIP preizkušali na posameznih lokacijah vinogradov v PODRAVSKI in GORIŠKI regiji. Modularni sistem bo nameščen na sadjarsko-vinogradniškem traktorju Fendt 211 Vario z možnostja vodenja z GPS navigacijskim sistemom. 

slika 5slika 8

slika 6slika 7

Junij 2020

Na zboru članov Zveze društev vinogradnikov in vinarjev VINIS, ki je bilo 16. junija 2020, na Turistični kmetiji Breznik, Komarnica 4, 2236 Cerkvenjak, je vodja projekta predstavil naš EIP projekt z namenom izboljšanja poznavanja novih tehnologij za trajno pridelavo grozdja v vinogradih. Člani so z navdušenjem sprejeli nekatere predstavljene prakse in bližajoče se novosti. Še posebej se je izkazal interes po seznanjanju z novimi tehnološkimi izzivi z možnostjo uporabe v vinogradih.

Predstavitev 01 

Predstavitev 02

 Predstavitev 03

Predstavitev 04

 

Junij 2020

Prvo usposabljanje članov partnerstva projekta na temo BIODIVERZITETA SAMONIKLIH SADNIH VRST IN NOVI IZZIVI V VINOGRADNIŠTVU, v organizaciji vodilnega člana partnerstva projekta, je potekalo v soboto, 20. junija 2020, ob 13:00 uri, na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah.

Slika DP 10

Slika DP 11

Slika DP 12

Slika DP 13

Slika DP 14

Slika DP 15

Slika DP 16

Prvo usposabljanje pri vodilnem članu partnerstva projekta, Pivola v Hočah 

 

September 2020

V sklopu projekta Znanje in dobre prakse (MPI Ormož) je vodilni partner UM FKBV strokovnim sodelavcem KGZ Ptuj in kmetijskim gospodarstvom, ki niso člani našega partnerstva projekta predstavil v obliki strokovnega predavanja nove prakse, proizvode, procese in tehnologije, katere z ostalimi člani partnerstva projekta že izvajamo na terenu v vinogradih, v različnih statističnih regijah (Goriška, Savinjska, Pomurska, Podravska). 

Slika DP 20

Slika DP 21

  Strokovno predavanje, Mrežni podjetniški inkubator Ormož 

 

Oktober 2020

Drugo usposabljanje članov partnerstva projekta EIP (Tema: PREDSTAVITEV PRAKS IN NOVIH TEHNOLOGIJ ZA TRAJNOSTNO PRIDELAVO GROZDJA V VINOGRADIH) v organizaciji vodilnega člana partnerstva projekta EIP in KG Dora/Urban Petrič, četrtek, 8. oktobra 2020, ob 09.00 uri na VINOGRADNIŠTVU PETRIČ, Slap 53a, 5271 Vipava.

Drugo usposabljanje članov partnerstva EIP z naslovom ''PREDSTAVITEV PRAKS IN NOVIH TEHNOLOGIJ ZA TRAJNOSTNO PRIDELAVO GROZDJA V VINOGRADIH'': je potekalo dne 8. oktobra 2020 med 9.00 in 17.00 uro. Predavanje z naslovom: "Vinogradniška avtomatizacija in robotizacija, vinogradniška tehnika in energetika, vinogradništvo, samonikle sadne vrste, alternativni sistemi zatiranja plevelov, je potekal v prostorih VINOGRADNIŠTVA PETRIČ  in v vinogradu KG Urban Petrič, kjer je bila predstavljena učinkovitost zatiranja plevelov s pomočjo različnih alternativnih sistemov, ki jih uporabljamo na tej lokaciji oz. omenejnem partnerju projekta.

Slika 30

 Slika 31

 Slika 32

 Slika 33

 Slika 34

Slika 35

Drugo usposabljanje pri članu partnerstva projekta Vinogradništvo Petrič, Slap pri Vipavi.

  

Maj 2021

TRETJE USPOSABLJANJE ČLANOV PARTNERSTVA PROJEKTA EIP (TEMA: DIGITALIZACIJA, EKOLOŠKO EKONOMSKI ASPEKTI IN AGROEKOSISTEMI ZA TRAJNOSTNO PRIDELAVO GROZDJA V VINOGRADIH) v organizaciji vodilnega člana partnerstva projekta EIP in Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, četrtek, 6. maja 2021, ob 9.00 uri na KMETIJSKO GOZDARSKEM ZAVODU NOVA GORICA, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.

Tretje usposabljanje članov partnerstva EIP z naslovom ''DIGITALIZACIJA, EKOLOŠKO EKONOMSKI ASPEKTI IN AGROEKOSISTEMI ZA TRAJNOSTNO PRIDELAVO GROZDJA V VINOGRADIH'': je potekalo dne 6. maja 2021 med 9.00 in 17.00 uro. Dogodek se je odvijal v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Izvedla so se predavanja z naslovi: Učinkovitost delovanja alternativnih sistemov zatiranja  plevelov pod trtami v vinogradu in vzdrževanje negovane ledine, Ohranjanje biotske raznovrstnosti v vinogradu in njegovi okolici, Predstavitev izbranih primerov zelišč in travnih mešanic z namenom dviga rastlinske in živalske biodiverzitete, ter ohranjanja talne strukture in talnih organizmov, Digitalno spremljanje fenološkega razvoja vinske trte v letnem rastnem krogu in optimizacija procesa nanašanja škropilne brozge, Ogled zasajenih parcel in vrst s samoniklimi sadnimi vrstami ter predstavitev digitalnega modula za spremljanje fenološkega razvoja vinske trte. V vinogradih KG Marjan Simčič je bil predstavljen ogled zasajenih parcel z vrstamoi s samoniklimi sadnimi vrstami, ki jih uporabljamo na omenjeni lokaciji.

Slika D 40

 Slika D 41

Slika D 42

Slika D 43

Slika D 44

 Slika D 45

Tretje usposabljanje, član partnerstva projekta pri članu KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica. 

 

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand