Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

prikazna 16.2qr code FB stran 16.2 JABLANA

EIP

 

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk

 https://www.facebook.com/visokostorilnatrajnostnapridelavajabolk/

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Visokostorilna trajnostna pridelava jabolkse izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

Vodilni partner: Univerza v Mariboru

 

Vodja projekta: Prof. dr. Stanislav Tojnko (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Projektni partnerji:

Univerza v Ljubljani
https://www.bf.uni-lj.si/sl/organiziranost/agronomija/raziskave/raziskovalni-projekti/144/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
https://www.kmetijski-zavod.si/sl-si/razpisi-in-projekti/projekti/nacionalni-projekti/eip-visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
http://www.kgzs-ms.si/program-razvoja-podezelja/podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk/

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
http://www.kmetijskizavod-nm.si/page/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
https://lj.kgzs.si/aktualni-projekti/prp

Kmetijski inštitut Slovenije
https://www.kis.si/Projekti_OSVV/

Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o.
https://kgz-sava.si/

MIROSAN d.o.o.
https://www.mirosan.si/

EVROSAD d.o.o. Krško
https://www.evrosad.si/

Mohor Holešek

KARLOVČEK d.o.o.
https://www.kmetija-karlovcek.si/

Kmetija Novak

Kmetija Juhart

Kmetija Šušterič

Trajanje projekta: 22.11.2019 – 23.11.2022

 

Opis in cilji projekta:

V demonstracijsko poskusnih nasadih bomo združili vse v zadnjih letih preskušane pridelovalne tehnike za doseganje naslednjega ključnega cilja: trajnostna in svetovno konkurenčna pridelava prvovrstnih slovenskih jabolk, pridelanih s sintezo tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.

 

Načrtovane aktivnosti projekta:

- Izdelane analize sadovnjakov, vključenih v projekt,
- izdelani načrti za izvedbo predvidenih tehnoloških ukrepov za vsak nasad.
- Zasnovanje poskusov za izboljšanje tehnologij v pridelavi jabolk na 8 kmetijskih gospodarstvih.
Vzpostavitev skladiščenja v dinamični in ULO atmosferi.
 izvajanje tehnologij
     oskrba tal,
     pomotehnični ukrepi,
     regulacija pridelka,
     varstvo rastlin,
     spravilo pridelka in
     skladiščenje pridelka.
 spremljanje, nadziranje in po strokovni presoji korigiranje nove tehnologije glede na specifične okoliščine na kmetijskem gospodarstvu.
 vrednotenje rezultatov izboljšanih tehnologij na vsakem kmetijskem gospodarstvu ter objava le-teh na spletni strani vodilnega partnerja.
- na osmih kmetijskih gospodarstvih preizkušeni tehnološki ukrepi
- izvedeni strokovni ogledi za širjenje izkušenj o zvišanju produktivnosti pridelave jabolk in varovanja okolja
-izdelana analiza izvedljivosti prenosa
projektnih rešitev za povečanje
produktivnosti kmetijske pridelave in ohranjanja okolja
-izvedba predavanj in tehnoloških krožkov s predstavitvijo pridobljenega znanja v
okviru praktičnega preizkusa za
kmetijska gospodarstva, ki niso člani
partnerstva
- izvedba predavanja in delavnice s
predstavitvijo pridobljenega znanja v
okviru praktičnega preizkusa, za ostale
strokovnjake s področja kmetijstva
-izkušnje in znanje o uporabi novega modela pridelave predstavljeno na konferenci oz.
simpoziju za širjenje rezultatov projekta
-izdelana pisna in multimedijska tehnološka navodila za novi model pridelave jabolk.

 

Pričakovani rezultati projekta:

- Izbira ustreznih sadovnjakov in strojev za izvedbo novih tehnologij.
- Usposabljanje vseh članov partnerstva za uspešno izvajanje novih tehnologij.
- Začetek izvajanje novih tehnoloških ukrepov in vrednotenje prvih rezultatov količine in kakovosti pridelka.
- Rezultati bodo vodilo za izdelavo načrta izvedbe ukrepov za naslednje leto 2021.
- Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa.
- Rezultati iz osmih kmetijskih gospodarstev bodo vodilo za korekcijo v prvem letu načrtovane tehnologije.
- Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa
- Uspešno izvedeni novi tehnološki ukrepi na večini kmetijskih gospodarstev bodo osnova za promocijo – širjenje med ostale Slovenske sadjarje in širšo javnost.
- Analiza in definiranje rezultatov bodo osnova za izdelavo tehnoloških navodil.


 Uvodni sestanek

Z Uvodnim sestankom smo 16.12.2019 člani:
- Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
- Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
- Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor,
- Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
- Kmetijski inštitut,
- Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana,
- Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto)
pričeli s projektom?EIP 16.2 Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk?, kjer smo začrtali program ter aktivnosti, ki se bodo izvajali tekom trajanja projekta (2019-2022).

?Glavne aktivnosti projekta bodo vključevale dosleden prenos znanja glede najnovejših tehnoloških rešitev preko raziskovalnih in svetovalnih organizacij do kmetijskih gospodarstev. Na osmih partnerskih kmetijskih gospodarstvih bomo v treh letih izvedli 28 delavnic za izvedbo novih tehnoloških postopkov. Osnovna področja izboljšav bodo gojitvena in vzdrževalna rez, regulacija pridelka, oskrba tal, varstvo rastlin, spravilo pridelka in skladiščni pogoji.?

Naslovnica EIP 16.2 vabilo

IMG 0597


 Prvo usposabljanje

27.1.2020 smo izvedli Prvo usposabljanje za vse člane partnerstva na temo same predstavitve projekta, varstva rastlin, tehnologije rezi jablane ter uravnavanja rasti.

 Program
1

IMG 0990
IMG 1007


 PRVI STROKOVNI OBISKI

 

S pričetkom projekta smo si pri kmetijskih gospodarstvih, ki so člani projekta, ogledali nasade ter odbrali demonstracijske parcele, na katerih bomo tekom izvedbe projekta izvajali aktivnosti. Skupaj s svetovalno službo, ki je hkrati član projekta, smo ocenili stanje nasadov članov partnerstva ter oblikovali aktivnosti, ki se bodo izvajale na demonstracijskih parcelah vsa 3 leta projekta.

 

EVROSAD

IMG 1186IMG 1177

 

KMETIJA KARLOVČEK

IMG 1468

 

KMETIJA ŠUŠTERIČ

IMG 1270

 

KMETIJA NOVAK

IMG 1490

 

KGZ SAVA

IMG 1356

 

KMETIJA HOLEŠEK

IMG 1574

 

KMETIJA JUHART

IMG 1551

 

MIROSAN

IMG 1595


 NAKUP OPREME


V okviru EIP 16.2 Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk so člani projekta 

? Evrosad
? Kmetijsko Gozdarska Zadruga Sava Lesce
? Kmetija Šušterič
? Kmetija Novak
? Karlovček d.o.o.,

v letu 2020 za uvajanje novih tehnoloških ukrepov kupili novo opremo ter pričeli z uporabo 3 novih naprav za strojno redčenje cvetov ter 2 napravi za strojno rez korenin.

 

? Kmetija Novak - naprava za strojno redčenje cvetov

1 RESIZED NOVAK

 

? KGZ Sava z.o.o. - naprava za strojno rez korenin

1 RESIZED KGZS SAVA

 

? Evrosad - naprava za strojno redčenje cvetov

1 RESIZED

 

? Karlovček d.o.o. - naprava za strojno rez korenin

DSCN6606

 

? Kmetija Šušterič - naprava za strojno redčenje cvetov

1 RESIZED ŠUŠTERIČ

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand