Eip logotip

Logotip EIP 2019

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam


 Eip slika

Cilji projekta Evropskega inovativnega partnerstva:
• zagotoviti več visokokakovostne krme na zalogo, ki je v moderni živinoreji ena od osnovnih postavk prilagajanja podnebnim spremembam,
• posodobiti pridelavo proti suši odporne lucerne,
• vpeljati v prakso pridelavo in konzerviranje visoko kakovostno beljakovinsko krmo v obliki mešanic trav in metuljnic z visokim deležem metuljnic,
• bolje izkoristiti potencial pridelave voluminozne krme s temi mešanicami v obliki prezimnih krmnih dosevkov s številnimi okolijskimi prednostmi take pridelave, ki v osnovi tudi ne zmanjšuje proizvodnega potencial njivskih površin za pridelavo hrane, oziroma, ga zaradi pozitivnih vplivov na rodovitnost tal celo povečuje,
• povečati obseg pridelave lucerne zaradi stabilnosti pridelave in boljšega konzerviranja njenih mešanic,
• preko vpeljevanja več metuljnic zmanjšati potrebo po mineralnih N gnojilih v njivskem kolobarju,
• učinkoviti širiti v raziskovalnih projektih že pridobljena znanja v prakso,
• učinkovito povezati raziskovalne institucije, kmetijsko svetovalno službo in neposredno prakso.

Partnerji projekta:
• Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (raziskovalna organizacija) – vodilni partner,
• Kmetijski Inštitut Slovenije (raziskovalna organizacija),
• KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (svetovalna organizacija),
• Kmetija Kocuvan,
• Kmetija Kopač,
• Kmetija Lašič,
• Kmetija Lep,
• Kmetija Žnideršič
• JGZ Rinka (kmetijsko gospodarstvo).

Projektno obdobje:
• 2019 – 2021 (3 leta).

Povezave:

680Razvoj podeželja in podpora

Znak za WEB povezava na Program razvoja podeželjaKMETIJSKA GOSPODARSTVA Z LUCERNO

KG Kopač; Medno

Kopac maj 2020    
Poskusna površina - maj 2020    
Kopac setev Obravnavanje z lucerno junij Lucerna in oves junij
Setev poskusa april 2019 Lucerna v juniju 2019 Lucerna z dosevkom v juniju 2019
Zgrabki pred baliranjem Kopac trave v oktobru  
Zgrabki - baliranje (avgust 2019) Mešanica trav v oktobru 2019  

KG Lašič; Miklavž na Dravskem polju

Lasic maj 2020 Lasic mesanice maj 2020  
Poskusna površina - maj 2020 TDM (mešanica) - maj 2020  
Lašič vznik posevkov Lasic mesanica junij Lasic 1 kosnja
Vznik posevkov (april 2019) Mešanica lucerne, trav in ovsa (junij 2019)  Košnja (junij 2019)
Lasic redi in vrednotenje Valjaste bale Lašič  
Zgrabki in vzorec zelinja (julij 2019) Označene in zložene bale (julij 2019)  

 KG Kocuvan; Vukovje

 
Kocuvan maj 2020 Kocuvan poskus maj 2020  
 Poskusna površina - maj 2020 Poskusna površina - maj 2020   
Kocuvan vzorci Pokoseno v juniju baliranje Kocuvan
Vzorčenje poskusa  (junij 2019) Košnja (junij 2019) Baliranje (junij 2019)
Valjaste bale Kocuvan    
Bale na površini (junij 2019)     

KMETIJSKA GOSPODARSTVA Z DOSEVKI

KG Lep; Fala

Lep detelje april 2020 Lep april 2020  
Metuljnice - april 2020 Košnja - april 2020  
Lep setev Metuljnice v septembru Ljuljka v septembru
Setev dosevkov (avgust 2019) Metuljnice v septembru 2019 Ljuljka v septembru 2019
Mešanica trava in metuljnici Lep vzorčenje pred košnjo jeseni  
Ljuljka x trave v septembru 2019 Vzorčenje pred košnjo v oktobru 2019  

 KG Žnideršič in JGZ Rinka

 
Znidersic april 2020Poskusna površina - april 2020 Znidersic maj 2020  
  Posejana koruza - maj 2020  
Žnideršič vzorčenje tal Žnideršič metuljnice v septembru Mn. ljuljka v septembru
Vzorčenje tal (KG Žnideršič, avgust 2019) Metuljnice (KG Žnideršič, september 2019) Ljuljka (KG Žnideršič, september 2019)
Rinka posejana površina poskusa Rinka ljuljka x metuljnice  
Posejan poskus (JGZ Rinka, avgust 2019) Ljuljka x metuljnice (JGZ Rinka, september 2019)  

 


 


 Posebna povabila za predstavitve projekta v tujini