Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

680  Znak za WEB povezava na Program razvoja podeželja  Eip logotip

Logotip EIP 2019

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam


 Eip slika

Cilji projekta Evropskega inovativnega partnerstva:
• zagotoviti več visokokakovostne krme na zalogo, ki je v moderni živinoreji ena od osnovnih postavk prilagajanja podnebnim spremembam,
• posodobiti pridelavo proti suši odporne lucerne,
• vpeljati v prakso pridelavo in konzerviranje visoko kakovostno beljakovinsko krmo v obliki mešanic trav in metuljnic z visokim deležem metuljnic,
• bolje izkoristiti potencial pridelave voluminozne krme s temi mešanicami v obliki prezimnih krmnih dosevkov s številnimi okolijskimi prednostmi take pridelave, ki v osnovi tudi ne zmanjšuje proizvodnega potencial njivskih površin za pridelavo hrane, oziroma, ga zaradi pozitivnih vplivov na rodovitnost tal celo povečuje,
• povečati obseg pridelave lucerne zaradi stabilnosti pridelave in boljšega konzerviranja njenih mešanic,
• preko vpeljevanja več metuljnic zmanjšati potrebo po mineralnih N gnojilih v njivskem kolobarju,
• učinkoviti širiti v raziskovalnih projektih že pridobljena znanja v prakso,
• učinkovito povezati raziskovalne institucije, kmetijsko svetovalno službo in neposredno prakso.

Partnerji projekta:
• Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (raziskovalna organizacija) – vodilni partner,
• Kmetijski Inštitut Slovenije (raziskovalna organizacija),
• KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (svetovalna organizacija),
• Kmetija Kocuvan,
• Kmetija Kopač,
• Kmetija Lašič,
• Kmetija Lep,
• Kmetija Žnideršič,
• JGZ Rinka (kmetijsko gospodarstvo).

Projektno obdobje:
• 2019 – 2021 (3 leta).

Povezave:

680Razvoj podeželja in podpora

Znak za WEB povezava na Program razvoja podeželja

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand