DOBAVA, NAMESTITEV IN GARANCIJSKO VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME PO SKLOPIH ZA POTREBE FAKULTETE ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Javni razpis za dobavo, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za potrebe FKBV

''Razpisna dokumentacija za drugo fazo postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti''


EVIDENČNA NAROČILA 

V skladu oz. na podlagi ZJN-3: