Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

TRETJI PRIJAVNI ROK: od 1. do 3. OKTOBRA 2016

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Študijski program:
Redni Izredni
Agrikultura in okolje UN 13 0
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine VS 13 0
Biosistemsko inženirstvo VS 33 0
Ekološko kmetijstvo VS 14 0
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja VS (Rakičan) 36 0
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo VS 16 0
Živinoreja VS 9 0

V tretjem roku se na redni študij lahko prijavijo:

  • kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;
  • kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal;
  • študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili in
  • diplomanti višjih strokovnih šol, ki na dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje še niso bili vpisani oziroma se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, če so oddali prvo ali drugo prijavo.

Ne morejo pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so bili v študijski program sprejeti na osnovi prijavnosprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu. Prijavijo se lahko tudi kandidati za izredni študij.

Več informacij:

 E-prijavo oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand