ZAGOVOR

doktorske disertacije na 3. stopnji študija, program Kmetijstvo

z naslovom

»RAZVOJ  NOVIH  FORMULACIJ  FUNGICIDOV NA PODLAGI BAKRA ZA ZATIRANJE BOLEZNI PEČKATIH SADNIH RASTLIN«,

ki jo bo zagovarjal

VILI KURNIK,

v ponedeljek, 14. junija 2021, ob 11:00. uri,

v  predavalnici Auditorium Magnum, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Hoče, Pivola 10,

 pred komisijo v sestavi:

izr. prof. dr. JANJA KRISTL, predsednica,

red. prof. dr. MARIO LEŠNIK, mentor/član,

izr. prof. dr. FRANCI ACO CELAR, član.

Doktorska disertacija je na vpogled v referatu fakultete.

Hoče, 26. 5. 2021