Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede objavlja

ZAGOVOR

doktorske disertacije

z naslovom

Analiza učinkov ukrepa Politike razvoja podeželja za pomoč mladim prevzemnikom kmetijskih gospodarstev.

Disertacijo bo zagovarjal
Lazar Pavić

v sredo, 13. 11. 2019 ob 10. uri v predavalnici 04 na Vili Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 8, Hoče.

Disertacija je na vpogled v referatu fakultete G014.

Zagovor je javen.

Dekan:
red. prof. dr. Branko Kramberger